“Wikidata kan een goudmijn zijn voor onderzoekers”

Hoe haal je de banden tussen Wikipedia en de Nederlandse erfgoedwereld aan? Wikipedia’s Hay Kranen trok een jaar geleden in bij het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. En nu zwaait deze eerste Nederlandse Wikipedian-in-Residence weer af. Hij bracht Wikipedianen naar bibliotheek en archief en gaf aan archivarissen en bibliothecarissen meer dan tien Wikipedia-workshops. Maar […]

Read more