Digital Humanities 2018: Puentes/Bridges

Deze zomer werd het jaarlijkse grote Digital Humanities-congres in Mexico City georganiseerd. In de hoop culturele, sociale en geesteswetenschappelijke bruggenbouw tussen onderzoekers van over de hele wereld te stimuleren, was het gastland voor het eerst een Latijns-Amerikaans land. Met dezelfde intentie wierp men een extra taalbarrière op door het congres officieel tweetalig (Engels en Spaans) […]

Read more
Gehoord & Bijgewoond (juni 2018)

Derde symposium Mobiliteitspanel Nederland Marion WittenbergVerandert je reispatroon als je van de stad naar het platteland verhuist? Waarom kiezen sommige mensen ervoor om te gaan lopen of fietsen? Speelt je gezondheid een rol bij het kiezen van je vervoermiddel? Het Kennisinstituut voor Mobiliteits­beleid (KiM) organiseerde samen met DANS op 10 april jongtleden een symposium waar […]

Read more
Gehoord & Bijgewoond (oktober 2016)

Parade van 12 panels in het Trippenhuis Hoe veranderen gedurende de levensloop facetten als inkomen, gezondheid, en normen en waarden? En hoe verhouden deze aspecten zich tot elkaar? Longitudinaal panelonderzoek maakt het mogelijk dit soort vragen te onderzoeken. Donderdag 8 september presenteerden een aantal van de belangrijkste Nederlandse longitudinale panels zich op de jaarbijeenkomst van […]

Read more
Gehoord en bijgewoond (februari 2015)

De vluchtigheid voorbij: Hollands webarchiveren Peter de Bode Voor het congres ‘De vluchtigheid voorbij: webarchivering in Nederland’ kwamen zo’n 130 belanghebbenden op 30 oktober bijeen in Hilversum. De Koninklijke Bibliotheek (KB), de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en gastheer Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) zorgden voor een afwisselend programma om meer inzicht te […]

Read more
Gehoord en Bijgewoond (oktober 2014)

DH2014: de volle breedte van de Digital Humanities Steven Claeyssens Het grootste Digital Humanities-congres vond dit jaar plaats in Lausanne. Meer dan 700 deelnemers verzamelden zich nabij het meer van Genève voor een volle week presentaties, paneldiscussies, postersessies en praktische workshops. Geesteswetenschappers uit alle windstreken bespraken nieuwe en oude digitale onderzoeksmethoden en ontvouwden hun onderzoeksplannen. […]

Read more