Tussen maart 2020 en april 2021 werden 54 persconferenties over het Coronavirus georganiseerd door de Rijksoverheid. Onderzoeker Maarten Marx en zijn team (Universiteit van Amsterdam) hebben alle zinnen uit deze persconferenties handmatig geannoteerd op aanwezigheid van declaraties of toezeggingen (Searle’s speech acts) en op gedrags-beïnvloedingstechnieken, zoals het complimenteren of bang maken van burgers. Ook voegden de […]

Read more
Centerdata viert 25-jarig jubileum

Op 20 december bestaat Centerdata 25 jaar. Centerdata is een onafhankelijk non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University, met als missie het beantwoorden van onderzoeksvragen op het gebied van mens en maatschappij. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de jubileumviering met lezingen en workshops op 25 november. Meer informatie hierover is te vinden […]

Read more

Met het project DATA-KBR-BE wil de KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België, een verbeterde toegang op dataniveau van haar digitale collecties realiseren. Samen met de universiteiten van Gent en Antwerpen gaat de KBR onder andere de IT-infrastructuur optimaliseren en wordt een open data platform ontwikkeld. Hierlangs zullen de onderliggende databestanden van gedigitaliseerd erfgoed beschikbaar worden […]

Read more
Welkom CBS

Vanaf 2022 levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer een bijdrage aan dit blad. Annette Scherpenzeel, hoofd van de afdeling Microdata Ser­vices: “Via een beveiligde om­­ge­ving, met gepseudonimi­seerde data en onder strikte voorwaarden kunnen ook anderen onderzoek doen met de databestanden van het CBS. Zo profiteert de samenleving optimaal van de data die […]

Read more