Kort: Call for papers 5e ESS-workshop

Op 22 mei organiseert DANS samen met Prof. dr. Gerbert Kraaykamp en Dr. Roza Meuleman (nationaal coördinatieteam European Social Survey, ESS) de vijfde Nederlandse ESS-workshop. De workshop biedt onderzoekers de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de vele mogelijkheden van ESS-data. Tot 31 maart kunnen abstracts (plusminus 300 woorden) per e-mail ingediend worden bij […]

Read more
Kort: Delen van data nog  makkelijker in EASY

DANS maakt het delen van onderzoeksdata nog makkelijker. In het online archiveringssysteem EASY kunnen deponeerders sinds eind 2014 datasets volledig open access beschikbaar stellen conform de Creative Commons Zero-licentie (CC0). Deze internationale standaard houdt in, dat de deponeerder afstand doet van alle rechten tot de data. Geïnteresseerden kunnen de open access-datasets vervolgens zonder enige vorm […]

Read more
Kort: NWO zet stappen met  pilot datamanagement

Om data voortkomend uit door NWO gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar te maken, is NWO gestart met een pilot datamanagement. Wetenschappers moeten aangeven hoe ze hun onderzoeksdata gaan opslaan, vindbaar en geschikt gaan maken voor hergebruik. De pilot geldt voor acht financieringsrondes. NWO gebruikt de input uit deze pilot als basis voor doorontwikkeling […]

Read more
LASA verzamelt, analyseert en deelt verouderingsdata

Volgens het CBS telt ons land over vier jaar zeven miljoen vijftigplussers. Dat is de helft van de volwassen Nederlandse bevolking. De data van LASA beslaan gegevens van meer dan 5.000 ouderen, ook beschikbaar voor andere onderzoekers. LASA staat voor Longitudinal Aging Study Amsterdam. LASA vertegenwoordigt rijke gegevens van een cohort-sequentieel, multidisciplinair langlopend onderzoek naar […]

Read more
Hier zijn de leeuwen

Het kollektief Hic Sunt Leones maakt toepassingen die de digitale infrastructuur voor ons cultureel erfgoed versterken. Geografische eenheden, zoals gemeenten, veranderen van naam en omvang in de loop der tijd. In 1921, bijvoorbeeld, gingen 10 buurgemeentes op in de stad Amsterdam. De mensen van Hic Sunt Leones, ICT-zelfstandigen met een belangstelling voor cultureel erfgoed, maken […]

Read more
Steun voor de ondersteuner

Voor dataprofessionals die onderzoekers beter willen begeleiden bij het duurzaam opslaan en delen van data biedt Research Data Netherlands een cursus aan. In 2011 werd de training “Data Intelligence 4 Librarians” ontwikkeld. Madeleine de Smaele, data steward bij 3TU.Datacentrum: “Met deze training boden we bibliotheekmedewerkers hulp bij het ondersteunen van “hun” onderzoekers in allerlei aspecten […]

Read more

Er wordt hard gewerkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, ook door data experts. Inez Joung, senior adviseur Informatie-Infrastructuur Zorg bij het RIVM, vertelt. Eind 2013 informeerde minister Schippers de Tweede Kamer over een informatiestelsel voor de zorg. Een stelsel met actuele, eenduidige en betrouwbare informatie, waarmee ontwikkelingen in de Nederlandse zorg te volgen […]

Read more
Nieuwe tools voor Europese data

In oktober vond het eerste Creative Camp plaats van Talk of Europe. Verschillende teams ontwikkelden toepassingen die gebruikmaken van de Linked Data uit het project. Het project Talk of Europe (ToE) is een vervolg op PoliMedia, waarin verslagen van Nederlandse politieke debatten in combinatie met krantenartikelen en radiofragmenten doorzoekbaar zijn gemaakt. De doelstellingen van ToE […]

Read more