Heeft u van de betrokkenen bij uw onderzoek al expliciet toestemming gekregen om de gegevens uit interviews te archiveren en/of openbaar te mogen maken? Bij het deponeren van onderzoeksgegevens uit oral history of audiovisuele bronnen is het aanleveren van toestemmingsverklaringen van de geïnterviewden en interviewer verplicht. DANS heeft voorbeelden van zogenoemde informed consentverklaringen opgesteld om […]

Read more

Het consortium Amsterdam Time Machine (ATM) wil op termijn een ‘Google Earth’ maken van het verleden. Gebruikers kunnen zich hiermee door Amsterdam verplaatsen in ruimte en tijd, op wijk-, straat- en huisniveau. ATM verbindt de Amsterdamse erfgoedinstellingen in AdamNet, de creatieve industrie, de gemeente Amsterdam en sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoekers aan zowel de universiteiten als […]

Read more