Online DANS Data Stories: GDPR

In een korte video vertelt Emilie Kraaikamp (DANS, adviseur juridische zaken) over het delen van persoonlijke gegevens uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bespreekt Emilie praktische zaken over het archiveren van onderzoeksgegevens bij DANS en het delen van deze gegevens. De video Reusability and the GDPR: Archiving your data with DANS staat op het YouTube-kanaal van DANS.  […]

Read more
DANS kondigt nieuwe visie aan

Een totaal vernieuwd digitaal repository, met een Vault  voor long-term-preservation en op verschillende wetenschappelijke communities toegesneden Data Stations; dat is iets wat gebruikers binnenkort van DANS kunnen verwachten. Maar de nieuwe visie van het grootste Nederlandse repository voor onderzoeksdata behelst meer. Als nationaal expertisecentrum voor onderzoeksdata zal DANS onderzoekers én dataprofessionals trainen en ondersteunen, het datalandschap monitoren en samenwerking bevorderen. DANS zal hiermee de komende jaren een krachtige […]

Read more
ASR zorgt voor ondertiteling online colleges

Op de website universiteitvannederland.nl staan korte colleges van Nederlandse wetenschappers. In samenwerking met Stichting Open Spraaktechnologie voorziet de Nederlandse Taalunie vijftig van deze video-opnames via automatische spraakherkenning van ondertiteling.  Doel hiervan is de filmpjes beschikbaar te maken voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en voor dove en slechthorende gebruikers van het Nederlands. Recent […]

Read more