Sinds kort beschikbaar (oktober 2014)

CentERdata

World Values Survey: In december 2012 is de Nederlandse versie van de World Values Survey (WVS) afgenomen in het LISS panel, in opdracht van Bi Puranen, secretaris generaal van de World Values Survey Associatie. Het hoofdonderzoek van de WVS vindt wereldwijd plaats in een groot aantal landen. Deze longitudinale studie maakt het mogelijk om de waarden en normen tussen landen te vergelijken en om de verandering daarvan te meten. De uitgebreide dataset bevat onderwerpen zoals sociaal leven, maatschappelijke waarden en vertrouwen, religie, mediagebruik, politiek, opvoeding, gezinsleven en werk. De data van de Nederlandse versie zijn beschikbaar via het LISS panel. worldvaluessurvey.org

Landen waar de WVS ooit is afgenomen.
Credits: WVS

Ook sinds kort beschikbaar

Studies LISS panel

 • Jonge, J. de, juni 2013, Consumer heterogeneity with respect to morality in consumption decisions and perceptions of animal welfare – Part 3
 • Prather, L.R., december 2013, Fighting Poverty at Home and Abroad: Explaining Attitudes Towards Poverty Assistance Programs
 • Meuleman, R.; Lubbers, M., september 2013, Nationalism and the national dimension of cultural consumption – Wave 2
 • Zijlstra, R.; Delbaere, K.; Kempen, R., maart, april/mei, juni 2013, Validation of three measures for fall prevention research among older people – Wave 1-2
 • Hosch-Dayican, B.; Aarts, K.; Dassen, A.; Amrit, C., oktober 2013, Calibrating Twitter Data: Issue Salience and Issue Ownership in Social Media and in Surveys
 • Velden, P.G. van der; Bosmans, M.W.G.; Knaap, L. van der, april/augustus/december 2012, Coping self-efficacy after potential traumatic events – Wave 1-3
 • Kalmijn, M., juli/augustus 2013, Life History Questionnaire – Wave 2
 • Pieters, R.; Leenheer, J., juni/september/december 2013, maart 2014, Tilburg Consumer Outlook Monitor
 • CentERdata, februari/maart 2013, Social Integration and Leisure – Wave 6
 • CentERdata, december 2013, januari 2014, Politics and Values – Wave 7
 • CentERdata, november/december 2013, Health – Wave 7

Studies Immigrant panel

 • Stupar, S.; Vijver, F. van de, augustus 2013, A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands
 • Bekhuis, H.; Lubbers, M., september 2013, Migrants National Identification and the National Dimension of Cultural Consumption
 • Lelkes, Y.; Iyengar, S., januari 2014, Understanding the underpinnings of immigrant attitudes towards immigration: A vignette experiment on visa applications
 • Adams, B.G.; Vijver, F. van de, oktober 2013, The Association between Relational Orientation, Sources of identification, Identity, Personality, Culture and Psychological Well-Being in the Netherlands
 • CentERdata, mei 2014, Personality – Wave 2
 • CentERdata, juni 2012, Work and Schooling – Wave 1

DANS

Zonnen op Gods akker: De gemeente Dordrecht heeft archeologisch onderzoek gedaan naar een laatmiddeleeuws nederzettingsterrein. Het gaat om de vermoedelijke resten van het dorp Kruiskerke/Wolbrandskerke dat op de zuidoever van de Dubbel lag en tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421 is verlaten en onder water komen te staan. De resultaten van dit opgravingsproject zijn nu beschikbaar in het online archiveringssysteem EASY. Zonnen op Gods akker, archeologisch onderzoek van een laatmiddeleeuws nederzettingsterrein. Plangebied Gezondheidspark, Gemeente Dordrecht, T.H.L. Hos en M.C. Dorst, 2010.

Baksteenfundering van de toren en de westmuur van de middeleeuwse kerk.
Credits: gemeente Dordrecht, bureau Monumentenzorg en Archeologie

Ook sinds kort beschikbaar

Sociale wetenschappen

 • Heijting, Dr.ir. S. (Wageningen UR (WUR)) (2013-06-21), Weed count data Heijting et al. urn:nbn:nl:ui:13-gx2r-8l
 • Veldwijk, Drs. J. (2014-09-03), The effect of including an opt-out option in discrete choice experiments. urn:nbn:nl:ui:13-5ovx-16
 • Hillebrink, C. (NWO-MaGW) (2013-03-03), Onderzoek Publicatieculturen NWO-MaGW. Onderzoek naar de verschillen in publicatieculturen tussen de disciplines van het NWO gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. urn:nbn:nl:ui:13-oj3x-bl.

Historische wetenschappen

 • Historical Sample of the Netherlands (2013-08-31), Data Set Linking Historical Lives (LHL) Release 2013.01. urn:nbn:nl:ui:13-iy19-ze
 • Sijs, Prof. Dr. N. Van der (Meertens Institute) (2014-05-01), Collectie kaarten behorende bij de Kaartenbank. urn:nbn:nl:ui:13-an8o-3t

Archeologie

 • Bakker, A.M. (Archeodienst BV) (2014-04-01), Plangebied Vindicat, Grote Markt te Groningen urn:nbn:nl:ui:13-87jq-el
 • Kremer, drs. H. (Synthegra BV); Leuvering, drs. J.H.F. (Synthegra BV) (2014-07-08), Natuurontwikkeling IJzerhorst te Vierakker; Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterend booronderzoek. urn:nbn:nl:ui:13-ozqz-ww

Ruimtelijke wetenschappen

Huygens ING

Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland 1945-1967: Deze online onderzoeksgids brengt personen, overheidsinstellingen en particuliere organisaties in kaart die direct of op enige afstand betrokken zijn geweest bij het Nederlandse emigratiebestel en bij de (beleids)processen behorend bij emigratie uit Nederland en de daaropvolgende immigratie in het land van bestemming. Via 367 gestandaardiseerde beschrijvingen zijn de taken, onderlinge verhoudingen en archieven geanalyseerd van instellingen en personen in Nederland, Australië en Canada en van enkele internationale organisaties. In 225 gevallen zijn de archivalia nader toegankelijk gemaakt.” http://resources.huygens.knaw.nl/emigratie

Achterblijvers op de kade zwaaien naar vertrekkende familie op de boot
Credits: Spaarnestad Foto

Ook sinds kort beschikbaar