Home

Onlangs verschenen

FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

De FAIR Expertise Hub die wordt ontwikkeld met financiering van PDI-SSH, heeft als doel om dataverstrekkers te helpen hun data meer FAIR te maken.

Gehonoreerde ODISSEI dataverzamelingen in het LISS panel

Gehonoreerde ODISSEI dataverzamelingen in het LISS panel

Hoe informeren we patiënten het over de risico’s van een radiologische behandeling? Zien veel Nederlanders zichzelf als ‘groener’ dan anderen? Een verslag van negen actuele dataverzamelingen gehonoreerd door ODISSEI. 

Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

Het CBS is per 2022 overgegaan op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratie-achtergrond’ werd genoemd. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. De hoofdindeling wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen […]

Praktische begeleiding voor data stewards

ODISSEI en DANS hebben onlangs het rapport ‘Assessing FAIR Data Support Needs Amongst Data Supporters in the ODISSEI Community’ uitgebracht. Dit rapport schetst de belangrijkste resultaten van een survey die recent door ODISSEI en DANS is gehouden onder data stewards in Nederland.

Digitale collecties voor de eeuwigheid

Digitale collecties voor de eeuwigheid

Het KNAW Humanities Cluster breidt zijn expertise op het gebied van wetenschappelijke digitale collecties uit door een samenwerking met het NIOD.

Hoe kun je geuren vangen in een database?

Hoe kun je geuren vangen in een database?

In het onderzoek naar zintuigelijke ervaringen is reuk een onder­geschoven kindje. Binnen het Odeuropa-project ontwikkelt men een model en database om te beschrijven hoe wij geuren ervaren. Door: Mathilde Jansen.

Hoeveel beweegt iemand precies per dag?

Hoeveel beweegt iemand precies per dag?

Veel onderzoek naar beweging is voornamelijk gebaseerd op vragenlijstenonderzoek en zelfrapportage. Dit is echter subjectief van aard en niet iedereen zal de alledaagse activiteiten als beweging rapporteren. Een meer objectieve en complete manier van meten wordt verkregen door gebruik te maken van beweegmeters, die gedurende een vastgestelde periode alle bewegingen registreren en vastleggen. In het LISS panel van Centerdata wordt momenteel een onderzoek naar beweging uitgevoerd waarbij een beweegmeter wordt gebruikt.

Reisgids voor onderzoekers

Eind juni lanceert CLARIAH de eerste versie van het platform Ineo.tools. Met dit online platform kunnen onderzoekers digitale tools en datasets zoeken, selecteren en gaan (leren) gebruiken. Komende periode wordt Ineo stap voor stap gevuld. 

Implementeren van FAIR principes

Sinds de introductie van de FAIR principes in 2016 hebben de vier letters een centrale rol ingenomen inde onderzoekswereld: data en de bijbehorende infrastructuur moeten Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn.

Van SSH Open Cloud naar SSH Open Cluster

Van januari 2019 tot en met april 2022 hebben medewerkers van meer dan 40 Europese organisaties succesvol samengewerkt om de infrastructuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SSH) in Europa te verbeteren. Door: Marion Wittenberg

Nieuwe supercomputer Snellius onthuld

Nieuwe supercomputer Snellius onthuld

­­­De nieuwe nationale supercomputer, in beheer van SURF, is onlangs onthuld. In de toekomst zal deze ook worden gebruikt voor de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC). Door: Suze Zijlstra.

‘Meerwaarde van IT’ers voor onderzoek is groot’

‘Meerwaarde van IT’ers voor onderzoek is groot’

Sinds juni 2021 is Menno Rasch directeur van de afdeling Digitale Infrastructuur bij het KNAW Humanities Cluster. E-data sprak hem over de samenwerking tussen IT’ers en onderzoekers. Door: Thijs van der Veen.

Nieuws

ODISSEI-ondersteuning bij beursaanvragen

ODISSEI, de nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen, wil wetenschappers ondersteunen om de grenzen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te verleggen. ODISSEI-ondersteuning is daarom beschikbaar voor onderzoekers die werken aan beursaanvragen voor NWO of op Europees niveau. De infrastructuur biedt met partners faciliteiten die kunnen  helpen om de beursaanvragen te ver­beteren, wat een relatief voordeel kan bieden in […]

DTL sluit zich aan bij RDNL

Research Data Netherlands (RDNL) verwelkomde in februari 2022 een nieuwe partner: The Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) heeft zich bij het initiatief aangesloten. RDNL richt zich op het ondersteunen van data management binnen de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. RDNL geeft bijvoorbeeld cursussen zoals de Essentials 4 Data Support die al door veel data stewards in Nederland […]

Column: Voor een goede interpretatie van de data is de context belangrijk

Door Joop ArendsEen goede dokter is een dokter met veel ervaring in het behandelen van en zorgen voor patiënten. Waarom? Omdat naast medische kennis in de vorm van wetenschappelijke data, ook de context van al die verschillende patiënten belangrijk is. En die context maak je alleen mee door veel patiënten te behandelen. Maar in een […]

NEN 7510 certificering voor Centerdata

Nadat de organisatie vorig jaar al het ISO 27001-certificaat behaalde (de internationale standaard voor informatiebeveiliging), behaalde Centerdata recent ook het NEN 7510 certificaat. Daarmee is Centerdata ook gecertificeerd op het gebied van (persoonlijke) gezondheidsinformatie.

Gehoord en bijgewoond: DANS Data Trail – Data Management Tools for Archaeologists

Op dinsdag 29 maart vond de vierde editie van de DANS Data Trail plaats, ditmaal in het teken van het ARIADNEplus project en de data management tools die dit project biedt voor archeologen. De workshop was opengesteld voor inter­nationaal publiek en werd goed bezocht (89 deelnemers). Door: Maaike Verburg

Gehoord en bijgewoond: CBS – ODISSEI Microdata Meeting

Op 19 april vond de tweede CBS – ODISSEI Microdata Meeting online plaats. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de nationale onderzoeksinfrastructuur ODISSEI organiseren sinds kort dergelijke bijeenkomsten om een podium te bieden aan innovatief onderzoek en methodologische ontwikkelingen met behulp van CBS-microdata.