Home

Onlangs verschenen

Innovatieve dataverzameling voor sociaalwetenschappelijk onderzoek

Innovatieve dataverzameling voor sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het internet biedt mogelijkheden om grootschalige experimenten online uit te voeren, maar het bouwen van een digitale omgeving hiervoor is ingewikkeld. Het Mass Online Experiment Lab wil dit voor onderzoekers toegankelijker maken.

‘Eerst de winkel goed op orde’

‘Eerst de winkel goed op orde’

CLARIAH-hoofdonderzoeker Antal van den Bosch heeft zijn taken overgedragen aan Dirk van Miert. Samen geven zij een terug- en een vooruitblik op CLARIAH. 

Interviews van musea ontsloten in CLARIAH

Interviews van musea ontsloten in CLARIAH

Bij musea liggen vele waardevolle interviews over collectiestukken op de plank. Het project OH-SMArt werkt aan een manier om deze te delen met de sector en de wetenschap. 

Hey Google, Hey Siri, Hey ODISSEI !

Hey Google, Hey Siri, Hey ODISSEI !

Metadata van meerdere providers zoeken, vinden en  aan  elkaar knopen Of we binnenkort met de woorden ‘Hey ODISSEI’ gegevens over datasets (metadata) kunnen oproepen, valt nog te bezien maar een zoekmachine voor metadata uit de sociale wetenschappen is in de maak. ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is een samenwerkingsverband van […]

‘Verrijkte data maken rijker onderzoek’

‘Verrijkte data maken rijker onderzoek’

Het Couranten Corpus bevat zeventiende-eeuwse kranten die op Delpher beschikbaar zijn. Door toevoeging van allerlei metadata zijn ze nu beter doorzoekbaar voor onderzoekers. De kranten waren al toegankelijk via Delpher, maar systematisch onderzoek was lastig doordat de metadata onvolledig en vervuild waren. Bij metadata moet je denken aan data die extra informatie geven over het […]

Criminaliteit bestrijden met een datagedreven aanpak

Criminaliteit bestrijden met een datagedreven aanpak

Witwaspraktijken, mensenhandel en productie van drugs: ze komen regelmatig voor op bedrijven­­terreinen. De provincies Gelderland en Noord-Brabant wilden graag in kaart brengen welke terreinen het meest kwetsbaar zijn voor deze vormen van ondermijning. Avans Hogeschool en Centerdata gebruikten daarvoor een datagedreven aanpak: samen ontwikkelden ze een risicotaxatietool die gemeenten houvast moet gaan bieden bij het bestrijden van criminaliteit.

Cultureel erfgoed in kaart gebracht

Cultureel erfgoed in kaart gebracht

Door: Maaike Verburg, Jerry de Vries en Cees HofDANS heeft voor het E-RIHS.nl consortium een inventarisatie uitgevoerd van de huidige en beoogde partners en hun relatie met data, infrastructuren en de data-wensen voor het E-RIHS.nl netwerk in oprichting.

Innovatieve projecten in het Centerpanel en LISS panel

Innovatieve projecten in het Centerpanel en LISS panel

Op dit moment worden er meerdere pilotprojecten in het Centerpanel en LISS panel afgenomen, waaronder een studie waar panelleden gevraagd worden een export te maken van hun Google Locatie Data en een studie waar panelleden een coöperatief online spel spelen, tegelijk met andere panelleden. Deze studies laten zien dat in het LISS panel meer mogelijk is dan alleen vragenlijstenonderzoek.

Nederlandse datastandaard voor erfgoedcollecties 

Nederlandse datastandaard voor erfgoedcollecties 

Door Hans BrandhorstIconclass is een belangrijke standaard voor de ontsluiting van beeldcollecties. De nieuwe online versie combineert zoeken op onderwerp met patroonherkenning. Classificeren kan nu sneller en beter en de rijke illustratie maakt het werken met het systeem ook een stuk aantrekkelijker.  Ook als je bij een bezoek aan de site van het Rijksmuseum kiest […]

Handgeschreven ‘egodocumenten’ automatisch transcriberen

Handgeschreven ‘egodocumenten’ automatisch transcriberen

Door Milan van Lange, Annelies van Nispen en Carlijn KeijzerHet NIOD digitaliseert haar bijzondere collectie handgeschreven brieven uit de periode voor, tijdens en na de Duitse bezetting van Nederland en de re-kolonisatie-oorlog in Indonesië. ‘Oorlog uit Eerste Hand’ (2020-2023) conserveert en digitaliseert “Collectie 247”, een uitzonderlijk deel van het NIOD-archief, bestaande uit persoonlijke correspondentie in […]

FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

De FAIR Expertise Hub die wordt ontwikkeld met financiering van PDI-SSH, heeft als doel om dataverstrekkers te helpen hun data meer FAIR te maken.

Gehonoreerde ODISSEI dataverzamelingen in het LISS panel

Gehonoreerde ODISSEI dataverzamelingen in het LISS panel

Hoe informeren we patiënten het over de risico’s van een radiologische behandeling? Zien veel Nederlanders zichzelf als ‘groener’ dan anderen? Een verslag van negen actuele dataverzamelingen gehonoreerd door ODISSEI. 

Nieuws

ODISSEI Introductiepresentaties

De nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen, ODISSEI, biedt onderzoekers veel mogelijkheden. ODISSEI ondersteunt onderzoekers bij ontwikkeling van innovatief computationeel onderzoek, voorbereiding van grantaanvragen (van NWO of Europese grants zoals ERC) en financiert datatoegang via beurzen en kor­tingen. Nog niet alle onderzoekers die werken bij organisaties die aan ODISSEI deelnemen zijn bekend met alle mogelijkheden. Leden […]

Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

Terugblik op het 25-jarig jubileum van Centerdata

Op 9 juni vierde Centerdata haar 25-jarig jubileum in de aula van Tilburg University. Samen met partners, opdrachtgevers, oud-medewerkers en collega-onderzoekers proostten we op 25 jaar Centerdata. Het werd een mooie en inspirerende dag waarop we met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en oud-medewerkers een beeld schetsten van ons gezamenlijke onderzoek. Dat herinnerde ons er weer eens aan waarom we zo graag doen wat we doen: met dataverzameling en -analyse kunnen we echt een verschil maken voor mens en maatschappij!

Gehoord en Bijgewoond : Open Science Festival

Op 1 september organiseerde het Nationaal Programma Open Science (NPOS) voor de tweede keer het Nederlandse Open Science Festival. Het uitverkochte event trok 300 bezoekers naar de VU in Amsterdam waaronder onderzoekers, service providers en beleidsmakers. Wie zijn ticket niet op tijd had besteld kon het plenaire gedeelde via de live stream volgen.Vanaf half 10 […]

Sinds kort beschikbaar: DANS

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij DANS.

Column: Open data: voor een transparante overheid!

Door Tom De SmetIk had 10 jaar geleden niet kunnen voorspellen dat ik nu bij het Nationaal Archief zou werken. Het imago van een archief als stoffige plek waar oude collecties worden ondergebracht domineert helaas nog steeds. Echter, het gezonde transparantie-activisme dat ik de voorbije jaren had ontwikkeld, was precies wat me naar het Nationaal […]