Bart van der Sloot, Sascha van Schendel (eds), (2024), The Boundaries of Data, Amsterdam University Press

Het boek The Boundaries of Data onderzoekt de uitdagende vraag welk effect huidige en toekomstige technische ontwikkelingen hebben op het gegevensbeschermingskader en de bescherming van de verschillende soorten gegevens met betrekking tot anonimisering, pseudonimisering, aggregatie en identificatie van gegevens. Een breed internationaal gezelschap van deskundigen benadert dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. In een bijdrage van het CBS leveren Peter-Paul de Wolf, Ivo Gorissen, Daan von Berg en Michel Zaaijer een lezenswaardige bijdrage over de door de CBS-wet ge­creëerde mogelijkheden om onderzoekers toegang te bieden tot microdata van het CBS. Dit alles met inachtneming van de hoogst mogelijke bescherming van data gebaseerd op het ‘five safes framework’. (IG)

The Boundaries of Data | Amsterdam University Press (aup.nl)