Column: Kantel de wetenschap

Wetenschap delen we doorgaans in met Alpha-, Bèta- en Gammawetenschappen. Alpha wetenschappers bestuderen de producten van de menselijke geest, Beta de natuur en natuurlijke wetmatigheden en Gamma het menselijk handelen. Elk deel is weer onderverdeeld in disciplines zoals taalkunde, biologie of psychologie en daarna in nog specifiekere vakgebieden. Deze indeling is grotendeels bepalend in welke […]

Read more

Vijf jaar geleden, om precies te zijn op 25 mei 2018, trad de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Hoofddoel van deze EU-wet was om de privacy van de Europese burgers beter te beschermen door de verwerking van persoonsgegevens aan uniforme regels te binden. Door Peter Doorn. Ook voor de wetenschap golden de nieuwe regels. […]

Read more