Column: Kantel de wetenschap

Wetenschap delen we doorgaans in met Alpha-, Bèta- en Gammawetenschappen. Alpha wetenschappers bestuderen de producten van de menselijke geest, Beta de natuur en natuurlijke wetmatigheden en Gamma het menselijk handelen. Elk deel is weer onderverdeeld in disciplines zoals taalkunde, biologie of psychologie en daarna in nog specifiekere vakgebieden. Deze indeling is grotendeels bepalend in welke […]

Read more

Als digitale geesteswetenschapper leef ik in twee werelden. In de ene werk ik te midden van mensen die voldoening halen uit hun vermogen virtuele werkelijkheden te scheppen uit eentjes en nulletjes. Van digital twin tot klimaatmodel, van linked open data tot de optimalisering van GPU’s, ze beheersen het allemaal. De andere wereld bestaat uit archief- […]

Read more
Column: Mens en machine

Een computer ziet niet of jij een state-of-the-art keuken in je huis hebt. Dat is kortweg de redenering van criticasters over modelmatige waardebepalingen van huizen die meer en meer de rol van de taxateur overnemen. Huizenbezitters kunnen tegen een fractie van de kosten van een gewone taxatie een rapportje krijgen waarmee ze de bank tevreden […]

Read more
Column: Samen leren van data

In de zorg, zeker in de psychiatrie, wordt diagnostiek en behandeling op basis van kennis, ervaring en richtlijnen uit wetenschappelijk onderzoek bedreven. Maar de praktijk wijkt nogal eens af van de bevindingen in het lab.  Zo is er altijd sprake van selectiebias bij onderzoek, zoals het feit dat ernstig zieke, suïcidale of minder wilsbekwame patiënten […]

Read more