Column: Mens en machine

Een computer ziet niet of jij een state-of-the-art keuken in je huis hebt. Dat is kortweg de redenering van criticasters over modelmatige waardebepalingen van huizen die meer en meer de rol van de taxateur overnemen. Huizenbezitters kunnen tegen een fractie van de kosten van een gewone taxatie een rapportje krijgen waarmee ze de bank tevreden […]

Read more
Column: Samen leren van data

In de zorg, zeker in de psychiatrie, wordt diagnostiek en behandeling op basis van kennis, ervaring en richtlijnen uit wetenschappelijk onderzoek bedreven. Maar de praktijk wijkt nogal eens af van de bevindingen in het lab.  Zo is er altijd sprake van selectiebias bij onderzoek, zoals het feit dat ernstig zieke, suïcidale of minder wilsbekwame patiënten […]

Read more
Column: Samen kom je verder

Het universitaire beleid was de afgelopen dertig jaar gericht op het bevorderen van excellentie in onderzoek. Dit beleid toont nu zijn keerzijde, zo is te lezen in het recente Rathenau-rapport Excellent is niet gewoon (2018). Er is een academische cultuur ontstaan gericht op competitie. De wedijver speelt vooral tussen individuele onderzoekers, die zeer getraind zijn […]

Read more