Het KNAW Humanities Cluster (HuC) heeft drie projecten toegekend gekregen uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. De onderzoeksprojecten zijn het resultaat van het initiatief van KNAW HuC om samen te werken op het gebied van Environmental Humanities. Het initiatief is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) van NWO en KNAW. Het […]

Read more

Vanuit het project Odeuropa is een gids ontwikkeld voor het werken met geuren in musea en erfgoedinstellingen. De gids is gemaakt voor conservatoren, curatoren, docenten, reisleiders, museumdirecteuren, archivarissen, bibliothecarissen en alle anderen die geïnteresseerd zijn om met geuren te werken in een erfgoedcontext. Deze gids is een hulpmiddel dat de basis biedt voor het gebruik […]

Read more

De European Social Survey (ESS) is een wetenschappelijk cross-nationaal onderzoek dat sinds 2001 in heel Europa wordt afgenomen. Het brengt attitudes, meningen en gedragspatronen van de bevolking in de verschillende Europese landen in kaart. Elke twee jaar worden face-to-face interviews gehouden op basis van een nieuwe, representatieve steekproef. Centerdata ontwikkelt software voor online dataverzameling Centerdata […]

Read more
Nieuwe erfgoed­data in CLARIAH

Via de Heritage Data Research-call financiert CLARIAH momenteel drie onderzoeksprojecten die data uit de erfgoedsector beschikbaar maken voor de onderzoeksgemeenschap. De projecten bieden erfgoedinstellingen de kans om hun data verder te ontwikkelen en te delen volgens de FAIR-standaarden. In het project PARAWARD (Thunnis van Oort, Radboud Universiteit) betreft het de registers van de inwoners van […]

Read more

De nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen, ODISSEI, biedt onderzoekers veel mogelijkheden. ODISSEI ondersteunt onderzoekers bij ontwikkeling van innovatief computationeel onderzoek, voorbereiding van grantaanvragen (van NWO of Europese grants zoals ERC) en financiert datatoegang via beurzen en kor­tingen. Nog niet alle onderzoekers die werken bij organisaties die aan ODISSEI deelnemen zijn bekend met alle mogelijkheden. Leden […]

Read more

ODISSEI, de nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen, wil wetenschappers ondersteunen om de grenzen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te verleggen. ODISSEI-ondersteuning is daarom beschikbaar voor onderzoekers die werken aan beursaanvragen voor NWO of op Europees niveau. De infrastructuur biedt met partners faciliteiten die kunnen  helpen om de beursaanvragen te ver­beteren, wat een relatief voordeel kan bieden in […]

Read more