Oproep: Data gevraagd voor leidingnet 2070

Dagelijkse watervraagpatronen worden bepaald door verschillende factoren, zoals de locatie van mensen (thuis, werk), het klimaat (droogte, hitte), overheidssubsidies en technische ontwikkelingen (waterloze wc). Naast deze kennis van waterverbruik zijn onderzoekers van KWR Water Research Institute op zoek naar data en modellen met betrekking tot demografische en stedelijke ontwikkelingen, verkeersstromen en gedragsbeïnvloeding. KWR wil namelijk de […]

Read more
IISG-collectie  doorzoekbaar in meerdere talen

Het IISG heeft veel boeken, tijdschriften en archiefmateriaal in latijnse talen en alfabetten, zoals Amhaars, Arabish, Bengali, Farsi en Tamil. Om dat materiaal te catalogiseren, is altijd gebruik­gemaakt van transliteratie – het ‘converteren’ van de niet-westerse karakters naar het westerse alfabet.  Catalogussystemen ondersteunden vroeger alleen het westerse alfabet. Bij transliteratie kan echter veel fout gaan. […]

Read more
DANS kondigt nieuwe visie aan

Een totaal vernieuwd digitaal repository, met een Vault  voor long-term-preservation en op verschillende wetenschappelijke communities toegesneden Data Stations; dat is iets wat gebruikers binnenkort van DANS kunnen verwachten. Maar de nieuwe visie van het grootste Nederlandse repository voor onderzoeksdata behelst meer. Als nationaal expertisecentrum voor onderzoeksdata zal DANS onderzoekers én dataprofessionals trainen en ondersteunen, het datalandschap monitoren en samenwerking bevorderen. DANS zal hiermee de komende jaren een krachtige […]

Read more
ASR zorgt voor ondertiteling online colleges

Op de website universiteitvannederland.nl staan korte colleges van Nederlandse wetenschappers. In samenwerking met Stichting Open Spraaktechnologie voorziet de Nederlandse Taalunie vijftig van deze video-opnames via automatische spraakherkenning van ondertiteling.  Doel hiervan is de filmpjes beschikbaar te maken voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en voor dove en slechthorende gebruikers van het Nederlands. Recent […]

Read more
Inschrijving gebruik ODISSEI Secure Supercomputer open

De ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) biedt onderzoekers de mogelijkheid om hun gekoppelde CBS Microdata te analyseren met behulp van de SURFsara supercomputer Cartesius. Na een succesvolle pilotfase wordt de OSSC binnenkort voor ODISSEI-deelnemers opengesteld. Iedereen die goed gebruik kan maken van de OSSC kan een project op de wachtlijst plaatsen. edu.nl/7jh9q 

Read more