Het KNAW Humanities Cluster (HuC) heeft drie projecten toegekend gekregen uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. De onderzoeksprojecten zijn het resultaat van het initiatief van KNAW HuC om samen te werken op het gebied van Environmental Humanities. Het initiatief is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) van NWO en KNAW. Het gaat om de onderzoeksprojecten ‘Historische energietransities en AI-toepassingen’ van het Huygens Instituut, ‘Energietransitie en maatschappelijk draagvlak: de anti-kernenergiebeweging als historische casus’ van het IISG en ‘Botanical records through a social lens: Exploring bias and perception in historical citizen science’ van het Meertens Instituut en Nederlands Instituut voor Ecologie.

https://www.knaw.nl/nieuws/zes-projecten-krijgen-toekenning-uit-het-onderzoeksfonds-knaw-instituten