Deel de autoriteit in informatievoorziening met alle betrokken partijen, bepleiten onderzoekers van het Huygens Instituut. Door Rik Hoekstra, Marijke van Faassen en Marijn Koolen Hoe kom je aan betrouwbare informatie? Die vraag is alleen maar urgenter geworden nu de meeste informatie digitaal wordt geraadpleegd en de publieke arena wordt geplaagd door nepnieuws en complottheorieën. Rik […]

Read more
‘Verrijkte data maken rijker onderzoek’

Het Couranten Corpus bevat zeventiende-eeuwse kranten die op Delpher beschikbaar zijn. Door toevoeging van allerlei metadata zijn ze nu beter doorzoekbaar voor onderzoekers. De kranten waren al toegankelijk via Delpher, maar systematisch onderzoek was lastig doordat de metadata onvolledig en vervuild waren. Bij metadata moet je denken aan data die extra informatie geven over het […]

Read more