Nederlands platform voor deelnemerswerving: Panl

Het online werven van deel­nemers voor onderzoek in Nederland is lastig. Daarom ontwikkelen onderzoekers momenteel het deelnemers­wervingsplatform Panl.  Er zijn verschillende internationale platforms waarop wetenschappers deelnemers voor onderzoek kunnen werven. De internationale focus is lastig voor onderzoek waarvoor kennis van Nederlandse taal of cultuur nodig is. Daarom wordt Panl ontwikkeld: een platform voor onderzoekers in […]

Read more

Deel de autoriteit in informatievoorziening met alle betrokken partijen, bepleiten onderzoekers van het Huygens Instituut. Door Rik Hoekstra, Marijke van Faassen en Marijn Koolen Hoe kom je aan betrouwbare informatie? Die vraag is alleen maar urgenter geworden nu de meeste informatie digitaal wordt geraadpleegd en de publieke arena wordt geplaagd door nepnieuws en complottheorieën. Rik […]

Read more