Nederlanders vaak minder digitaal vaardig dan ze denken

Veel Nederlanders zijn minder digitaal vaardig dan ze denken. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders heeft namelijk moeite met het herkennen van nepwebwinkels en phishing-berichten, terwijl zij denken dat ze die wél zouden herkennen.
Dat blijkt uit onderzoek in het LISS panel voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dat onderzoek evalueerde Centerdata de kritische digitale vaardigheden van Nederlanders.

Read more
Hoe kunnen data helpen de waterkwaliteit te verbeteren?

Overal in Nederland zijn sloten, beken, rivieren en meren te vinden. De kwaliteit van deze waterlichamen is echter lang niet altijd zoals we die graag zouden zien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was daarom benieuwd of een datagedreven aanpak kan bijdragen aan beter beleid. Samen met twee andere organisaties (adviesbureau SeederDeBoer en het Informatiehuis Water) ontwikkelde Centerdata een landelijk dashboard dat data over bijvoorbeeld schadelijke stoffen en de visstand inzichtelijk maakt. Met dit landelijke dashboard kan de kwaliteit van verschillende waterlichamen beter gemonitord worden en beleid gerichter ingezet worden.

Read more