Hoeveel beweegt iemand precies per dag?

Veel onderzoek naar beweging is voornamelijk gebaseerd op vragenlijstenonderzoek en zelfrapportage. Dit is echter subjectief van aard en niet iedereen zal de alledaagse activiteiten als beweging rapporteren. Een meer objectieve en complete manier van meten wordt verkregen door gebruik te maken van beweegmeters, die gedurende een vastgestelde periode alle bewegingen registreren en vastleggen. In het LISS panel van Centerdata wordt momenteel een onderzoek naar beweging uitgevoerd waarbij een beweegmeter wordt gebruikt.

Read more