Op 29 november 2023 organiseerde de NPSO (Nederlandstalig platform voor Survey Onderzoek) haar tweejaarlijkse Innovatiedag. Deze 6e editie vond plaats bij het CBS in Den Haag. Tijdens de Innovatie dag presenteerden 14 PhD studenten uit Nederland en België hun onderzoek. De onderzoeksonderwerpen die aan bod kwamen waren divers. Zo werd er gepresenteerd over non-probability samples, synthetische data, het laten doneren van verzamelde gegevensdata, verschillende push-to-smart-strategieën en nog veel meer.

Read more

De European Social Survey (ESS) is een wetenschappelijk cross-nationaal onderzoek dat sinds 2001 in heel Europa wordt afgenomen. Het brengt attitudes, meningen en gedragspatronen van de bevolking in de verschillende Europese landen in kaart. Elke twee jaar worden face-to-face interviews gehouden op basis van een nieuwe, representatieve steekproef. Centerdata ontwikkelt software voor online dataverzameling Centerdata […]

Read more

Van 17 tot 21 juli vond het tweejaarlijkse congres van de ESRA (European survey research association) plaats in Milaan. Dit evenement, dat elke twee jaar wordt gehouden, heeft tot doel onderzoekers, beleidsmakers, methodologen en statistici uit heel Europa samen te brengen, om kennis te delen en te verdiepen. Het thema van dit jaar was ‘Survey Onderzoek in Tijden van Crisis: Uitdagingen, Kansen en Nieuwe Richtingen’.

Read more
Nederlanders vaak minder digitaal vaardig dan ze denken

Veel Nederlanders zijn minder digitaal vaardig dan ze denken. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders heeft namelijk moeite met het herkennen van nepwebwinkels en phishing-berichten, terwijl zij denken dat ze die wél zouden herkennen.
Dat blijkt uit onderzoek in het LISS panel voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dat onderzoek evalueerde Centerdata de kritische digitale vaardigheden van Nederlanders.

Read more
Hoe kunnen data helpen de waterkwaliteit te verbeteren?

Overal in Nederland zijn sloten, beken, rivieren en meren te vinden. De kwaliteit van deze waterlichamen is echter lang niet altijd zoals we die graag zouden zien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was daarom benieuwd of een datagedreven aanpak kan bijdragen aan beter beleid. Samen met twee andere organisaties (adviesbureau SeederDeBoer en het Informatiehuis Water) ontwikkelde Centerdata een landelijk dashboard dat data over bijvoorbeeld schadelijke stoffen en de visstand inzichtelijk maakt. Met dit landelijke dashboard kan de kwaliteit van verschillende waterlichamen beter gemonitord worden en beleid gerichter ingezet worden.

Read more