Innovatieve projecten in het Centerpanel en LISS panel

Op dit moment worden er meerdere pilotprojecten in het Centerpanel en LISS panel afgenomen, waaronder een studie waar panelleden gevraagd worden een export te maken van hun Google Locatie Data en een studie waar panelleden een coöperatief online spel spelen, tegelijk met andere panelleden. Deze studies laten zien dat in het LISS panel meer mogelijk is dan alleen vragenlijstenonderzoek.

Read more
Terugblik op het 25-jarig jubileum van Centerdata

Op 9 juni vierde Centerdata haar 25-jarig jubileum in de aula van Tilburg University. Samen met partners, opdrachtgevers, oud-medewerkers en collega-onderzoekers proostten we op 25 jaar Centerdata. Het werd een mooie en inspirerende dag waarop we met samenwerkingspartners, opdrachtgevers en oud-medewerkers een beeld schetsten van ons gezamenlijke onderzoek. Dat herinnerde ons er weer eens aan waarom we zo graag doen wat we doen: met dataverzameling en -analyse kunnen we echt een verschil maken voor mens en maatschappij!

Read more
Criminaliteit bestrijden met een datagedreven aanpak

Witwaspraktijken, mensenhandel en productie van drugs: ze komen regelmatig voor op bedrijven­­terreinen. De provincies Gelderland en Noord-Brabant wilden graag in kaart brengen welke terreinen het meest kwetsbaar zijn voor deze vormen van ondermijning. Avans Hogeschool en Centerdata gebruikten daarvoor een datagedreven aanpak: samen ontwikkelden ze een risicotaxatietool die gemeenten houvast moet gaan bieden bij het bestrijden van criminaliteit.

Read more
Hoeveel beweegt iemand precies per dag?

Veel onderzoek naar beweging is voornamelijk gebaseerd op vragenlijstenonderzoek en zelfrapportage. Dit is echter subjectief van aard en niet iedereen zal de alledaagse activiteiten als beweging rapporteren. Een meer objectieve en complete manier van meten wordt verkregen door gebruik te maken van beweegmeters, die gedurende een vastgestelde periode alle bewegingen registreren en vastleggen. In het LISS panel van Centerdata wordt momenteel een onderzoek naar beweging uitgevoerd waarbij een beweegmeter wordt gebruikt.

Read more