Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

Behoefte aan geïnformeerde toestemming in de radiologische gezondheidszorg

In een eerdere versie van E-data (juni 2022) werd beschreven welke door ODDISEI gehonoreerde onderzoeksprojecten een dataverzameling in het LISS panel mochten afnemen. Een van die projecten ging over geïnformeerde toestemming in de radiologische gezondheidszorg. In dit experimenteel onderzoek werden geschreven vignetten vergeleken worden met videovignetten, waarbij gekeken werd of dit deelnemers hielp de complexe informatie gemakkelijker te verwerken.

De data de zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

DOI:  https://doi.org/10.17026/dans-26y-5ue8

Ook sinds kort beschikbaar vanuit het LISS panel:

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive.lissdata.nl.