Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

Nationale Monitor geldzorgen

In de vorige versie van E-data (februari 2024) stond een stuk beschreven over de nationale monitor geldzorgen. Met deze monitor brengen onderzoekers de financiële situatie van Nederlanders in kaart en achterhalen ze waar Nederlanders zich zorgen over maken. Hierbij kijken ze ook naar financiële weerbaarheid. Resultaten van nieuwe metingen worden elk kwartaal bekendgemaakt op de website van Wijzer in geldzaken.

De data de zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

Ook sinds kort beschikbaar vanuit het LISS panel:

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive.lissdata.nl.