CLARIAH verder als organisatie

In juni loopt het project CLARIAH-Plus af. De onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen wordt vanaf dan beheerd door CLARIAH-NL.

Deze zomer betekent het einde van een tijdperk aan CLARIAH-projecten. Ruim dertien jaar is er dan gewerkt aan de ontwikkeling van een digitale onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen. Het begon in 2009 met het project CLARIN-NL, waarna vanaf 2014 drie CLARIAH-projecten volgden: SEED, Core en Plus. “De ontwikkelfase van een deel van de infrastructuur wordt daarmee tijdelijk afgesloten, nu volgt de beheerfase”, vertelt Dirk van Miert, PI van CLARIAH-Plus. 

Voortbestaan

De ontwikkelfase van CLARIAH-Plus werd officieel afgesloten tijdens de CLARIAH-conferentie op 13 juni. “Toen hebben we de portal INEO gepresenteerd, waarin je tools, data, standaarden, workflows en educatief materiaal kunt vinden. Alles wat in CLARIAH zelf is ontwikkeld en nog heel veel extra.” 

Ook is er uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van CLARIAH. “Begin dit jaar is SSHOC-NL van start gegaan, het project waarin CLARIAH samenwerkt met ODISSEI, de onder­zoeksinfrastructuur voor de sociale wetenschappen”, aldus Van Miert. “Daarnaast willen ook, weer samen met ODISSEI, een nieuw projectvoorstel indienen voor NWO’s Roadmap voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.”

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat CLARIAH blijft bestaan. Van Miert: “We gaan daarom niet door als project, maar als een consortium-organisatie: CLARIAH-NL.” Deze organisatie zal blijvend de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van de digitale infrastructuur op nationaal niveau coördineren en stimuleren.

Alle organisaties die betrokken zijn bij de geesteswetenschappen kunnen tegen een jaarlijks bedrag lid worden van CLARIAH-NL. “De Nederlandse faculteiten Geesteswetenschappen hebben al aangegeven lid te worden. Daarnaast is er plek voor instellingen op het gebied van onderzoek, erfgoed en/of infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan de KNAW-instituten, musea, de Koninklijke Bibliotheek, het eScience Center en SURF.”

Inspraak

De leden adviseren het managementteam, dat het dagelijks bestuur van de organisatie voor zijn rekening zal nemen. Een supervisory board, bestaande uit afgevaardigden van de leden, bewaakt de doelstellingen van CLARIAH-NL en heeft de eindverantwoordelijkheid.

Waarom zou een organisatie lid moeten worden van CLARIAH-NL? “Je zit aan tafel op het moment dat er nieuwe landelijke infrastructurele projecten worden ontwikkeld. Dat doen we als CLARIAH-NL ten behoeve van onderzoekers en instellingen en dan is het wel zo fijn om mee te praten over waarover het moet gaan en wat nodig is. Echt co-creatie.”

Daarnaast hebben leden inspraak op het beheer van de bestaande infrastructuur, aldus Van Miert. “Van het budget zullen we niet de complete bestaande infrastructuur voor altijd in de lucht kunnen houden. Dat betekent dat we life cycle-­keuzes moeten maken: wat ga je afschalen en wat ga je doorontwikkelen? Dat zijn soms lastige beslissingen en dan is juist fijn als de gebruikers meedenken.”

Lees het laatste nieuws over de nieuwe CLARIAH-organisatie op de website van CLARIAH.