Onderzoek naar herkenning van overheidswebsites

Voor burgers is het niet altijd duidelijk of online overheidsinformatie daadwerkelijk afkomstig is van de overheid. Men kan daardoor denken dat een website van de overheid is terwijl dit niet het geval is (of andersom). Andere aanbieders, maar ook fraudeurs, maken daar gebruik van. Bijvoorbeeld door websites te maken die sterk lijken op een overheidswebsite, maar dat dus niet zijn. Het onderzoek laat zien dat het toevoegen van een uniforme domeinnaamextensie, zoals “.overheid.nl” of “.gov.nl”, aan een overheidswebsite burgers kan helpen om overheidswebsites beter te herkennen.

Read more
Infra4NextGen brengt Europese initiatieven samen

Sociaalwetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren in Europa beschikken over een schat aan gegevens die relevant beleidsmakers en onderzoekers. Deze gegevens zijn echter momenteel verspreid en soms lastig toegankelijk. Een nieuw project (Infra4NextGen, gefinancierd door de Europese Commissie) brengt de belangrijkste sociaalwetenschappelijke initiatieven van Europa samen. De resultaten hiervan zullen van nut zijn voor zowel beleidsmakers als academici.

Read more

• AANVULVERGOEDPERSOONMND-BEDRAGBUS Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar van hun (ex-)werkgever ontslagvergoeding/transitievergoeding of een aanvulling op hun uitkering werknemersverzekering ontvangen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2022. • PENSNABESTPERSOONMND-BEDRAGBUS Dit bestand vertegenwoordigt alle personen van 55 jaar of ouder die in een bepaald jaar Nabestaandepensioen hebben ontvangen. Bestand per jaar […]

Read more

Van ontvangers van onderzoeksbeurzen en auteurs van wetenschappelijke artikelen wordt tegenwoordig verwacht dat ze hun data delen, zowel vanuit het oogpunt van overheidsbeleid als vanuit het oogpunt van best practice. Door: Christine L. Borgman en Paul T. Groth Richtlijnen voor het delen van data, zoals de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) instrueren de onderzoekers over […]

Read more

In 2024 wordt de Dutch Data Prize voor de achtste keer uitgereikt aan een individu of een team dat onderzoeksdata FAIR maakt. De prijs is een waardevolle erkenning voor de bijdragen van onderzoekers aan hun eigen vakgebied en aan het principe van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data. De Dutch Data Prize (voorheen Nederlandse Dataprijs) […]

Read more

Op 6 maart 2024 kondigde MLCommons (een consortium dat werkt aan standaarden voor kunstmatige intelligentie) de introductie aan van Croissant. Dit is een metadatastandaard, bedoeld om datasets geschikt te maken voor machine learning (ML). Door datasets te voorzien van metadata volgens de Croissant-standaard, worden de datasets makkelijker vindbaar en bruikbaar voor allerlei tools en platforms. […]

Read more

In samenspraak met Universiteit Leiden is er als stageopdracht onderzoek gedaan naar synthetische datasets die inzetbaar zijn in het onderwijs. Op basis van de eisen en wensen is er een generatiemethode, om synthetische data mee te genereren, gezocht waarmee de balans tussen de privacy, getrouwheid en geschiktheid doeltreffend blijft. Dit heeft geresulteerd in een synthetische […]

Read more