Onderzoek naar herkenning van overheidswebsites

Voor burgers is het niet altijd duidelijk of online overheidsinformatie daadwerkelijk afkomstig is van de overheid. Men kan daardoor denken dat een website van de overheid is terwijl dit niet het geval is (of andersom). Andere aanbieders, maar ook fraudeurs, maken daar gebruik van. Bijvoorbeeld door websites te maken die sterk lijken op een overheidswebsite, maar dat dus niet zijn. Het onderzoek laat zien dat het toevoegen van een uniforme domeinnaamextensie, zoals “.overheid.nl” of “.gov.nl”, aan een overheidswebsite burgers kan helpen om overheidswebsites beter te herkennen.

Online experiment

Centerdata voerde dit onderzoek uit in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er werd op een objectieve manier onderzocht of een domeinnaamextensie zorgt voor betere herkenning van overheidswebsites en welke domeinnaamextensie het best werkt. Hiervoor werd in het LISS panel van Centerdata een experiment afgenomen, waaraan meer dan 1.700 respondenten deelnamen.

Tijdens het experiment werden de respondenten gevraagd om websites te beoordelen. Eerst konden ze een aantal websites zónder uniforme domeinnaamextensie beoordelen. Vervolgens ontvingen de respondenten uitleg over domeinnaamextensies en beoordeelden opnieuw een aantal websites, dit keer met de extensie “.overheid.nl” of “.gov.nl”.

Belangrijkste bevindingen

  • Tussen de 67% en 79% van de respondenten vond het makkelijker om te bepalen of een website, e-mailbericht, social media bericht of app van de overheid was als er een uniforme domeinnaamextensie gebruikt werd.
  • Tussen de 73% en 82% vond het handig als er een domeinnaamextensie werd gebruikt.
  • Herkenning van overheidswebsites was hoger nádat men uitleg kreeg dan daarvoor (zoals in de huidige situatie, zonder domeinnaamextensie).
  • Men is ook beter in het herkennen van websites die niet van de overheid zijn na de uitleg.
  • Voor de herkenning van frauduleuze websites die op die van de overheid lijken maar dat niet zijn, helpt de domeinnaamextensie “.gov.nl” mensen beter te herkennen dat dit géén overheidswebsites zijn.
  • Subjectief gezien geven burgers een voorkeur aan de extensie “.overheid.nl”
  • Respondenten die een uitgebreide vs. korte uitleg kregen over de domeinnaamextensies, herkennen overheidswebsites beter als zijnde van de overheid én websites die niet van de overheid zijn als zijnde niet van de overheid.
  • Kwetsbare groepen, zoals mensen met weinig digitale vaardigheden, lager opgeleiden, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden, zijn eveneens geholpen met het gebruik van een uniforme domeinnaamextensie. Zij blijven minder goed in het herkennen van overheidswebsites, ook na de uitgebreide uitleg.

Conclusie

Op basis van dit onderzoek blijkt dat een uniforme domeinnaamextensie burgers helpt om snel en makkelijk te beoordelen of een website daadwerkelijk van de overheid is. Het verdient de aanbeveling om voor websites, e-mailberichten, social media berichten en apps een uniforme domeinnaamextensie te gebruiken, zodat het overheidsportfolio voor de burger beter te herkennen is.

Meer lezen?

Het volledige rapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Eind 2024 zal de dataset ook beschikbaar worden gemaakt in het LISS data archive.