Sinds kort beschikbaar: Centerdata

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij Centerdata.

‘Groener dan anderen?’ Misvattingen over relatieve milieubetrokkenheid

In een eerdere versie van E-data (juni 2022) werd beschreven welke door ODISSEI gehonoreerde onderzoeksprojecten een dataverzameling in het LISS panel mochten afnemen. Een van die projecten ging over dat veel mensen zichzelf als ‘groener’ (meer betrokken bij het milieu) zien dan anderen. Dit project onderzoekt of mensen echt rapporteren en geloven dat ze groener zijn dan anderen en of deze (mis)percepties verschillen tussen groepen. Dit project onderzoekt ook of het corrigeren van mogelijke misvattingen over anderen milieuvriendelijke actie kan bevorderen.

De data de zijn beschikbaar via LISS Data Archive.

DOI:  https://doi.org/10.17026/dans-zgq-ezva

Ook sinds kort beschikbaar vanuit het LISS panel:

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive.lissdata.nl.