Het afgelopen jaar zagen we overal flinke prijsstijgingen. En dat zorgde bij veel mensen in een kwetsbare financiële situatie voor problemen. Om hier meer inzicht in te krijgen ontwikkelde de Universiteit Leiden en Wijzer in geldzaken de Nationale Monitor Geldzaken, uitgevoerd door Centerdata.

Voor deze monitor worden elk kwartaal vragenlijsten voorgelegd aan een representatieve groep Nederlanders (LISS panel­leden). Zo brengen onderzoekers de financiële situatie van Nederlanders in kaart en achterhalen ze waar Nederlanders zich zorgen over maken. Hierbij kijken ze ook naar financiële weerbaarheid.

Meer weten over de Nationale Monitor Geldzaken?

Resultaten van nieuwe metingen worden elk kwartaal bekendgemaakt op de website van Wijzer in geldzaken. De datasets worden ook gepubliceerd in het LISS data archive.