Veel waardevolle datasets, met name in de sociale wetenschappen, bevatten persoonsgegevens en kunnen daarom niet vrij toegankelijk worden gemaakt. Om hergebruik van deze gegevens toch mogelijk te maken, bieden archieven zoals DANS opties voor beperkte toegang. In de DANS Data Stations kunnen gebruikers dergelijke “restricted access” datasets pas downloaden na toestemming van de eigenaar.

Ter ondersteuning van data-eigenaren in het publiceren van data met beperkte toegang, heeft DANS een specifieke richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn begeleidt gebruikers door alle stappen die nodig zijn voor het voorbereiden van het deponeren. Tevens bevat het tips voor het opstellen van een protocol dat de voorwaarden voor hergebruik beschrijft. Door deze informatie zorgvuldig te documenteren, wordt duidelijk wie onder welke voorwaarden toegang tot de data mag krijgen. De richtlijn is beschikbaar op Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.10887484