Gehoord en Bijgewoond: Symposium ‘Oral History, een stap verder’

Op vrijdag 8 december jl. vond het symposium ‘Oral History, een stap verder’ plaats, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort, georganiseerd door het Knooppunt ‘Sprekende geschiedenis’. Door Widia Mahabier, DANS

Het was een mooie en waardevolle bijeenkomst waarin oral history in al zijn gelaagdheid is besproken en doordacht, en er is veel uitgewisseld. Dagvoorzitter en initiatief­nemer van ‘Sprekende geschiedenis’ Saskia Moerbeek trapte de dag af waarna de eerste spreker het podium betrad. James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, sprak over de diepgaande impact van oral history op individuen en gemeenschappen. Een tweede presentatie werd gegeven door Rose Mary Allen, bijzonder hoogleraar Cultuur, gemeenschap en geschiedenis aan de Universiteit van Curaçao. Zij sprak onder andere over haar ervaringen met oral history op de Cariben. Frank von Meijenfeldt van het Knooppunt ‘Sprekende geschiedenis’ vertelde over de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van oral history. Daarna konden de deelnemers verschillende workshops volgen.

Met een interactieve demonstratie toonden DANS-ers Jetze Touber en Widia Mahabier in de workshop ‘Bewaren en toegankelijk maken van oral history interviews’ de mogelijkheden voor het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van oral history interviews in het DANS Data Station Social Sciences and Humanities. Tijdens de afsluitende bijeenkomst zijn de resultaten van de verschillende workshops plenair gedeeld.

https://sprekendegeschiedenis.nl/symposium_2023/