Op 1 februari 2024 organiseerde Amsterdam UMC een symposium over het koppelen van eigen (cohort) data aan CBS microdata. Dit was tevens de kick-off voor de oprichting van een CBS-community. Het symposium vond plaats in de Amstelzaal van het VUmc. Zo’n 200 geïnteresseerden hadden zich aangemeld.

Het symposium richtte zich specifiek op de mogelijkheden om eigen (medische) cohorten te koppelen aan microdata ten behoeve van het verbeteren van (patiënten)zorg en maatschappelijke gezondheid.

Na een introductie over het werken met microdata werd ingegaan op de ethische kant van het koppelen van medische cohorten aan CBS microdata. Tot slot werden resultaten van drie onderzoeken gepresenteerd waarbij het koppelen van cohort data aan CBS microdata tot nieuwe inzichten heeft geleid en tot aanpassingen in zorgbeleid.

Bekijk het filmpje: https://vimeo.com/911190315/cf6ccc9cb4?share=copy