Ruben Dood aangesteld als CDO voor het CBS

Als “dé” databron in Nederland is het niet vreemd dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Chief Data Officer (CDO) heeft aangesteld. Nog minder vreemd is het, dat deze rol is toegekend aan Ruben Dood. Als directeur van onder andere de afdelingen Beleidsstatistiek en Microdata services is hij als geen ander bekend met het delen van data en alle regelgeving daar omheen.

Read more

Sinds November 2022 is een bestand beschikbaar over Learning mobility; LMo. Hierin staan gegevens over personen die een studie in het buitenland hebben gevolgd, zoals het opleidingsniveau en baankenmerken. De doelpopulatie bestaat uit alle afgestudeerden aan het hoger onderwijs ISCED (International Standard Classificaton of Education) niveau 5, 6 en 7 in het vorige studiejaar.

Read more