Sinds November 2022 is een bestand beschikbaar over Learning mobility; LMo. Hierin staan gegevens over personen die een studie in het buitenland hebben gevolgd, zoals het opleidingsniveau en baankenmerken. De doelpopulatie bestaat uit alle afgestudeerden aan het hoger onderwijs ISCED (International Standard Classificaton of Education) niveau 5, 6 en 7 in het vorige studiejaar.