• AANVULVERGOEDPERSOONMND-BEDRAGBUS

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar van hun (ex-)werkgever ontslagvergoeding/transitievergoeding of een aanvulling op hun uitkering werknemersverzekering ontvangen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2022.

• PENSNABESTPERSOONMND-BEDRAGBUS

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen van 55 jaar of ouder die in een bepaald jaar Nabestaandepensioen hebben ontvangen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2022.

• PENSPIJLER2PERSOONMND-BEDRAGBUS

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar tweede pijler pensioen ontvangen. Het gaat hierbij grotendeels om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd. Andere vormen van tweede pijler pensioen die zijn meegenomen omvatten uitkeringen in het kader van de vitaliteitsregeling en uitkeringen in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2022.

• PENSPIJLER3PERSOONMND-BEDRAGBUS

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar derde pijler pensioen, oftewel lijfrentes, ontvangen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2022.

• GEWASPERCELEN

Het bestand bevat een opsomming van alle in gebruik zijnde gewaspercelen op Nederlandse agrarische bedrijven op peildatum 15 mei van het jaar. De percelen met de daarop geteelde gewassen zijn door de bedrijven geregistreerd in het perceelsregister van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Het perceelsregister is verplicht voor subsisdies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Bestanden beschikbaar over de periode 2017-2022.

Deze publicaties zijn beschikbaar via www.cbs.nl/microdata