Sinds kort beschikbaar (oktober 2016)

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij 
CentERdata, Data Archiving and Networked Services en Huygens ING.

CentERdata

• Wat doen Nederlanders in hun vrije tijd?
De nieuwste data van het onderzoek ‘Social Integration and Leisure’ zijn beschikbaar. De dataset maakt deel uit van de achtste meting van LISS Core Study en bevat gegevens van bijna 6000 respondenten. De data zijn verzameld in oktober en november 2015. Met dit longitudinale onderzoek is het mogelijk om de ontwikkelingen in tijd sinds 2008 te bestuderen. Het onderzoek gaat over tijdsbesteding aan onder meer vrijwilligerswerk, mantelzorg, sporten, media, hobby’s, cultuur, online activiteiten en vakanties. Tevens worden de sociale contacten van de respondenten in kaartgebracht. De data zijn beschikbaar via LISS Data Archive. 
lissdata.nl/dataarchive

Alkmaar, foto Tasfoto/Shutterstock

Ook sinds kort beschikbaar:

Studies LISS panel 
• Brummelman, E.; Thomaes, S.; Slagt, M.; Overbeek, G.; Orobio de Castro, B.; Bushman, B., februari 2013, On Parents Transferring Their Unfulfilled Ambitions Onto Their Child
• Gunnink, H.; Habraken, J.; Tranzo institute (Tilburg University), februari 2015, The opinion of the Dutch population about the intellectually disabled
• Naumann, E.; Stötzer, L., januari 2015, How does Immigration Influence Support for Redistribution?
• Vermeulen, F.; Soest, A. van, maart 2015, Time Use and Consumption – Wave 4
Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via www.lissdata.nl/ dataarchive. Bezoek deze site of scan de QR-code

DANS

• Rijke archeologische diversiteit in Vasse
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in 2012 en 2014 opgravingen uitgevoerd op de locatie De Steenbrei 3 te Vasse in de gemeente Tubbergen. Daarbij zijn niet alleen palenrijen, -kransen en zeer bijzondere grafmonumenten met bijgiften uit de prehistorie aangetroffen, maar ook de resten van een herenhof en andere bewoningssporen uit de Merovingische tijd (5e-8e eeuw). Het vondstmateriaal behorende bij de middeleeuwse bewoning toont dat het herenhof een hoge status had en intensieve contacten had met het noorden en het zuiden. De tabellen, digitale veldtekeningen en veldfoto’s zijn via EASY beschikbaar gesteld.
dx.doi.org/10.17026/dans-xhq-etx5

Opgraving van een grafveld en een herenhof in Vasse (Tubbergen) foto RAAP Archeologisch Adviesbureau

Ook sinds kort beschikbaar:

• Weerden, drs. J.F. van der (BAAC bv) (2014): Een Spaans fort met een Frans jasje. Venlo, Kazerneterrein/MFC, opgraving.http://dx.doi.org/10.17026/dans-xs6-kdtc
• Kempenaar, G.F.H.M. (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)) (2015): Verslag van het documenteren van de funderingen van molen de Meerkoet in het Kralingse Bos in Rotterdam, vindplaats 06-47. http://dx.doi.org/10.17026/dans-z7n-azrn
• Loopik, J. (ADC ArcheoProjecten) (2015): Leven en dood aan het Schriksel – Venlo Q4. Een archeologische opgraving op de locaties Bergstraat-west en Maaskade-zuid. http://dx.doi.org/10.17026/dans-x5b-rp4y
• Meroño Peñuela, Dr A. (Vrije Universiteit Amsterdam); Ashkpour, A. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis); Guéret, Dr C. (BBC) (2016): CEDAR RDF database, the Dutch historical censuses (1795-1971) as Linked Open Data. http://dx.doi.org/10.17026/ dans-xpk-wj5w
• Dool, drs. R. van den (Mulier Instituut) (2016): Nationaal Sportonderzoek 2016. http://dx.doi.org/10.17026/dans-266-pyjb
• Shitova, MSc N. (RU Radboud Universiteit); Roelofs, Prof. Dr. A.P.A. (Donders Centre for Cognition) (2016): Locus of the Stroop-like interference in colour and picture naming. http://dx.doi.org/10.17026/dans-z2r-kjs4
• Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2016): Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2014. http://dx.doi.org/10.17026/dans-xum-7b2r
• Biezen, MSc M van der (Radboudumc) (2015): Naar een optimale teamsamenstelling op de spoedpost (towards an optimum ratio of NPs and GPs in out-of-hours primary care). http://dx.doi.org/10.17026/dans-z2p-b85a
• Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS (2015): Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 – ZEA 2015. http://dx.doi.org/10.17026/dans- zuz-hqbz
• ROA, Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht University (2015): Project Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2020.http://dx.doi.org/10.17026/dans-zjw-xkc5
• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Rijkswaterstaat (RWS) (2016): Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2015 – OViN 2015.http://dx.doi.org/10.17026/dans- z38-prz4
Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar. Bezoek deze site of scan de QR code.

Huygens ING 

• Marginal Scholarship: speuren in de marge
In veel middeleeuwse manuscripten zijn de bladzijden gevuld met aantekeningen om de tekst heen en tussen de regels. Onderzoekers Mariken Teeuwen, Irene van Renswoude en Evina Steinová brachten de praktijken van het annoteren van teksten in de vroege Middeleeuwen in kaart. Het project Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middle Ages (c. 800 – c. 1000) ontwikkelde een database met 350 geannoteerde vroegmiddeleeuwse handschriften. De zoekresultaten zijn te filteren op herkomst, periode, collectie in bibliotheek of archief en mate waarin de marges van de handschriften zijn gevuld.
marginalscholarship.nl

Manuscript van Ars Grammatica van Priscianus Caedariensis met aantekeningen in de kantlijn credits Bibliothèque Nationale de France

Ook sinds kort beschikbaar:

• Boschdoc: http://boschdoc.huygens.knaw.nl/
• Ystroom: http://deystroom.huygens.knaw.nl/edition/
• Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen (1605-1725): http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/ collections/?page_id=2756