Sinds kort Beschikbaar (februari 2021)

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij CentERdata en DANS.

CentERdata

• Data LISS Core Study ‘Politics and values’ 

De nieuwste data van de LISS Core Study ‘Politics and values’ is beschikbaar. Jaarlijks worden aan de panelleden, die een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking, vragen met betrekking tot politiek en hun normen en waarden voorgelegd. Bij deze 12e meting zijn gegevens van ongeveer 5.500 respondenten verzameld van december 2019 t/m maart 2020. De gegevens gaan onder andere over politieke interesse, stemgedrag, vertrouwen in de overheid, houding ten opzichte van geslachtrollen en het huwelijk, familiesolidariteit en (economisch) conservatisme. De data van alle metingen zijn beschikbaar via LISS Data Archive. 

dataarchive.lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:

Studies LISS panel

• Smeekes, A., Wildschut, T., Sedikides, C., maart 2019, Nostalgia 2019 – Wave 1 

• Smeekes, A., Wildschut, T., Sedikides, C., juli 2019, Nostalgia 2019 – Wave 2

• Yerkes, M., Besamusca, J., van der Zwan, R., april 2020, Gender inequalities in times of the COVID-19 pandemic – Wave 1

• Jacobs, K., september 2019, Evaluation Democracy Festival

• Schwarz, N., maart 2019, Your opinion on sexual harassment

• Leopold, L., maart 2019, Health, wellbeing and bodyweight

• Müller, R., Aysolmaz, B., Meacham, D., juni-juli 2019, Algorithmic Decision Making Systems

• Jacobs, D., Kaufmann, W., juni 2019, Public participation

• CentERdata, november-december 2019, Health – Wave 12

• CentERdata, oktober-november 2019, Social Integration and Leisure – Wave 12

• CentERdata, juli-augustus 2020, Economic Situation: Housing – Wave 13

• CentERdata, juni-juli 2020, Economic Situation: Income – Wave 13

• CentERdata, september-oktober 2019, Family and Household – Wave 12

Deze bestanden zijn kosteloos beschikbaar via dataarchive. lissdata.nl. Bezoek deze site.

DANS

• Kweekschool voor de Zeevaart 1792-1943

Via EASY is het databestand Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943 beschikbaar. Het bestand bevat gegevens van rekruten van de Kweekschool voor de Zeevaart gedurende de periode 1792-1943. Deze dataset is voor een groot deel gebaseerd op het Archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. Het bestaat uit persoonlijke pagina’s die voor elke student werden bijgehouden. De data zijn gekoppeld aan de dienstplichtregisters en sollicitatiebrieven. Daarnaast zijn over iedere student gegevens beschikbaar over lengte, ouderlijke sterfte, religie, pokkenvaccinatie, geboorteplaats en sociaaleconomische achtergrond. 

Quanjer, MA B. (Radboud University Nijmegen); Kok, Prof. Dr. J. (Radboud University Nijmegen) (2020): Pupils of the Amsterdam Maritime Institute 1792-1943. 

DOI: 10.17026/dans-zhg-gmwg


Credits: Stadsarchief Amsterdam

Ook sinds kort beschikbaar:

De volgende datasets zijn beschikbaar via DANS: 

• Ekamper, Dr P (Netherlands Interdiscipli-nary Demographic Institute (NIDI-KNAW)) (2020): World War II municipal liberation dates in the Netherlands, 1944-1945. 

DOI: 10.17026/dans-zcq-7grx

• Both, dr. S. Stephanie (LUMC) (2020): 

The Effect of Differential Disgust Conditioning and Subsequent Extinction versus Counter-conditioning Procedures on Women’s Sexual Responses to Erotic Stimuli. 

DOI: 10.17026/dans-z4k-6n4w

• Elzinga, Prof. dr. B.M. (Leiden University) (2020): RE-PAIR: Relations and Emotions in Parent-Adolescent Interaction Research & follow-up RE-PAIR during COVID-19 pandemic. 

DOI: 10.17026/dans-x7n-p9n9

• Haenen, A.P.J. (Radboud University); Teerenstra, dr. S. (Radboud University); Liefers, drs. J. (Radboud University); Huis, dr. A.M.P. (Radboud University); Hulscher, prof. dr. M.E.J.L. (Radboud University) (2020): Hand hygiene compliance in 14 Dutch long-term care facilities. 

DOI: 10.17026/dans-z7e-kh44

• de Jong, Prof.mr.dr. E (Utrecht University) (2019): Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken.

DOI: 10.17026/dans-xsu-gct8

• Snijder, dr R (OAPEN Foundation) (2020):

Open access book usage data – how close is COUNTER to the other kind? 

DOI: 10.17026/dans-x9z-4q2w

• Schuwer, Dr R (Fontys University of Applied Sciences, The Netherlands); Baas, M (Saxion University of Applied Sciences) (2020): What about reuse? A study on the use of open edu-cational resources in Dutch higher education. 

DOI: 10.17026/dans-zz9-bang

• Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP (2019): Continu Onderzoek Burgerperspec-tieven 2018 – COB2018. 

DOI: 10.17026/dans-xwb-v93p

• Peters, dr. R.J.B. (Wageningen Food Safety Research, Wageningen University & Research); Bouwmeester, dr. ir. H. (Toxicology, Wageningen University & Research) (2020): Exposure to microplastic associated chemi-cals upon oral consumption of microplastics.

DOI: 10.17026/dans-x3h-cbpp

• Peat, Dr DC (Leiden Law School) (2019): Dataset for ‘The tyranny of choice and the interpretation of standards: why the European court of human rights uses consensus.’ 

DOI: 10.17026/dans-zd8-v3j6

• Oosten, Dr RMR van (Leiden University) (2017): Reconsidering ceramics and trade using big data: the significance of stoneware distribution in the Low Countries, 1200-1600.

DOI: 10.17026/dans-zrz-vq88

Via easy.dans.knaw.nl zijn deze bestanden beschikbaar. Bezoek deze site.