Sinds kort beschikbaar: DANS

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij DANS.

FAIR data van de volkstelling 1947

Via DANS is een omvangrijke collectie data per gemeente van de Nederlandse Volkstelling 1947 beschikbaar. Onlangs verscheen hierover het artikel ‘Detailed Tables from the Dutch Census 1947: Experiences and Lessons Learned in Publishing a Large Dataset’ in het Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. Het artikel beschrijft hoe de gegevens (scans van zo’n 30.000 bladen werden met data-entry overgenomen in Excel-bladen) op zo’n manier zijn gepubliceerd, dat nieuw historisch onderzoek mogelijk is. Richtlijn was om de totale dataset FAIR te maken, met speciale aandacht voor de R van Reusable. Het artikel sluit af met een aantal mogelijkheden voor verder gebruik van de dataset.

DOI artikel: 10.1163/24523666-bja10018

DOI dataset: 10.17026/dans-zs3-cf4m

Credits: doi: 10.1163/24523666-bja10018

Ook sinds kort beschikbaar:

De volgende datasets zijn open access beschikbaar via het online archiverings-systeem EASY van DANS: 

 • Centraal Bureau voor de statistiek (2021): Schoolverlatersonderzoek 2020. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zat-5ag8
 • Davis, Mr CJ (Leiden University) (2020): International Criminal Law Prosecution Appeals Briefs Database. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xwq-ka6y 
 • Farace, Dr. D. (GreyNet International) (2021): Exploring Next Generation Grey. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xrg-2gf6 
 • Jaarsveld, dr. C.H.M. van (Radboud University); Reukers, D.F.M. (Radboud University) et al (2021): Impact of Q-fever on physical and psychosocial functioning until 8 years after Coxiella burnetii infection. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zpa-fkph 
 • Janssen, Dr. B.D. (Utrecht University) (2021): DIOPTRA-L; Digital Opinions on Translated Literature. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zv4-5phn
 • Liu, W (University of Groningen) (2021): Dataset for: ‘Annual CO2 budget estimation from chamber-based flux measurement on intensively drained peat meadows: effect of gap-filling strategies’. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xtq-ajzs
 • Petram, Dr. LO (Huygens Institute) (2021): War dummies: structured data on organized armed confrontations with Dutch involvement, 1566-1812. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-2cn-smxt
 • Pierik, dr. HJ (Utrecht University/Cultural Heritage Agency) (2021): Digitaal basisbestand Laat-Holocene kustontwikkeling (KustGIS). 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-x46-b7d2
 • Poorter, Prof. Dr L. (Wageningen University & Research (WUR)) (2021): Functional recovery of secondary tropical forests. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-zz5-hf3s
 • Pouwels, Dr. B.J. (Bureau Pouwels) (2021): Verantwoording van het veldwerk: Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xc3-5c7u
 • Scholtens, MA J.(Commissariaat voor de Media) (2021): Representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s 2019 en 2021. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-z8r-uz4t
 • Sun, MSc. X (Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente) (2021): Building outline extraction of Enschede, the Netherlands using aerial images and digital surface models. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-248-n3nd
 • Vicq, A. de; Gelderblom, Prof. dr. O.; Jonker, Prof. dr. J. (2021): Dutch Banking Database, 1880-1940. 
  DANS. DOI: 10.17026/dans-xre-kfdf

Via EASY van DANS zijn deze bestanden beschikbaar.