Data en digitale onderzoeksmethoden hebben de laatste jaren een vaste plek verworven binnen de geesteswetenschappen. Om de beoogde gebruikers, de geesteswetenschappers, hierin bij te staan, organiseert CLARIAH enkele keren per jaar een zogenaamde Tech Day.

De ene keer vindt die online plaats, de andere keer fysiek, zoals afgelopen 30 maart in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Naast gebruikers van de CLARIAH-onderzoeksinfrastructuur waren op deze dag ook andere geesteswetenschappers en ontwikkelaars aanwezig om te praten over de ontwikkelingen in de digitale geesteswetenschappen.

Deskundigen gaven verschillende presen­taties over tools, databronnen en methoden die geesteswetenschappers kunnen helpen bij hun onderzoek. De informatie over bijvoorbeeld werken met FAIR-datasets, geo-data en levensloopdata was niet alleen afkomstig van CLARIAH. Er was ook ruimte voor andere samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld over het werken met ontoegankelijke data (wegens copyright of privacybescherming). Zo deelde SANE (Secure Analysis Environment) hoe het mogelijk is om analyses uit te voeren op beschermde data in ‘tinker mode’, waarbij de gebruiker de data kan zien, of in ‘blind mode’, waarbij de onderzoeker de data niet ziet en de analyse moet testen met voorbeelddata. Ook was er ruimte voor Twi-XL, dat toegang verschaft tot sociale media-data zonder de ruwe posts te delen (wat verboden is).

De deelname van dit soort projecten aan CLARIAH’s Tech Day vormen een mooie gelegenheid om te laten zien welke ontwikkelingen er plaatsvinden binnen de onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen. Ook maakt het een productieve discussie met andere projecten en ontwikkelaars mogelijk. De volgende CLARIAH Tech Day zal in het teken staat van data; deze Tech & Data Day vindt plaats op donderdag 29 juni.

Lees hier meer over de events van CLARIAH.