CLARIAH organiseert enkele keren per jaar een Tech Day, waar gebruikers van de CLARIAH-onderzoeksinfrastructuur in gesprek gaan met andere geesteswetenschappers en ontwikkelaars. De Tech Day op 29 juni stond in het teken van data.

De vraag hoe de implementatie van nieuwe hulpmiddelen binnen de kunsten en geesteswetenschappen kon worden vergroot, stond hierbij centraal. Tijdens het panel bleek dat vrijwel alle deelnemers van de Tech & Data Day het roerend eens waren dat iedereen profijt zou hebben van een basisniveau digitale geletterdheid. De vraag hoe dat eruit ziet, is een volgend punt. Van welke uitgangswaarde gaat men uit en waar leggen we de verantwoordelijkheid neer? Misschien moeten er twee verplichte MA-cursussen komen die te zijner tijd kunnen worden uitgebreid. Wellicht zijn er ook wel verschillende standaarden voor digitale geletterdheid, behorend bij verschillende sets aan vaardigheden. Er werd volop gebrainstormd.

Het doel van de Tech & Data Day is om de samenwerking tussen disciplines te verbeteren. De meeste ontwikkelaars en gebruikers was het al opgevallen dat er veel data en tools zijn, maar dat onderzoekers niet weten dat deze er zijn of hoe ze gebruikt kunnen worden. De ontwikkelingen gaan razendsnel; het is een veeleisende taak om die bij te houden. Dit soort bezorgdheden spelen gelukkig bij iedereen en het was mooi om op deze interactieve en interessante dag te zien hoe iedereen vanuit zijn eigen perspectief hierover nadenkt en ermee omgaat.

Bekijk hier wanneer de volgende CLARIAH Tech-day is.