Gehoord en Bijgewoond: ODISSEI Conference for Social Science in the Netherlands 2023

Op 2 november 2023 werd in Utrecht de jaarlijkse ODISSEI Conferentie gehouden waarin de ontwikkelingen van digitale en computationele methodes in sociaal-wetenschappelijk onderzoek centraal stonden. 

Linnet Taylor, Professor voor International Data Governance bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society, startte de dag met een kritische reflectie op het toenemende gebruik van grote en gelinkte datasets binnen de sociale wetenschappen. Aan de hand van verschillende voorbeelden werden de ethische vragen en praktische overwegingen duidelijk die de onderzoeksgemeenschap zich moet stellen in het gebruik van big data en nieuwe technologieën.

Na de keynote werd het tempo verhoogd door middel van een sessie flash talks. In dit experimentele format kregen vijf sprekers de mogelijkheid om in vijf minuten hun verhaal te doen. Zo werden SANE, de ODISSEI Portal, de DANS Data Station SSH, het SoDA Team en een showcase van het gebruik van CBS microdata in combinatie met panel data in korte tijd uitgelicht.

Wie meer wilde weten over deze faciliteiten kon in de pauze langslopen bij de stands van de ODISSEI Marketplace. Hier waren ook het LISS panel en het Thematic Digital Competence Centre SSH vertegenwoordigd. Bezoekers konden ook de 36 poster bekijken die door veelal jonge onderzoekers werden gepresenteerd. 

Daarna konden de ruim 300 deel­­nemers zich verdelen over drie parallelle sessies met elk vijf onderwerpen. Wie zich wilde verdiepen in methodes kon sessies bijwonen over smart data collection, agent based modelling, machine learning en benchmarking. Thematische sessies werden gehouden rondom mis­informatie en gezondheidsdata en er waren sessies over population network, tekstanalyse en een aantal sessies gericht op innovatie in onderzoeksinfrastructuur. 

In de tweede keynote vertelde David Lazer, University Distinguished Professor Political Science and Computer Sciences bij de Northeastern University, over de recente ontwikkelingen in het gebruik van sociale media data – met name Twitter – die steeds ontoegankelijker wordt voor onderzoek. Ook deze keynote bood een kritische blik op het onderzoeksveld en Lazer deelde veel van zijn ervaringen en inzichten over paradigma’s voor het bestuderen van online gedrag van mensen en platforms.

Na de keynote werd de posterprijs uitgereikt aan Lydia Repke, postdoc bij GESIS Leibniz Institute for Social Sciences. Voor de welverdiende borrel werd het concept van de flash talks nog een keer herhaald. Dit keer mochten vijf jonge onderzoekers hun studies pitchen. Een hele leuke manier om kort te horen over een project en vervolgens het gesprek op te zoeken bij de borrel om het verder te kunnen verdiepen.