Date:
Time:
Location: NWO gebouw, Den Haag

Ben je een maker of gebruiker van 3D-onderzoeksdatasets, een manager van 3D-dataprojecten of een aanbieder van diensten op het gebied van beheer van 3D-datasets? Neem dan deel aan de workshop ‘Shaping the world of 3D’ en bespreek datamanagementvraagstukken met betrekking tot 3D-datasets in cultureel erfgoed en archeologisch onderzoek, zoals dataopslag en dataformaten. Klik hier voor meer informatie.