Nieuwe richtlijnen data Horizon2020

De Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien van onderzoeksdata voortkomend uit Horizon 2020-projecten. Deze richtlijnen gelden voor onderzoeksprojecten die onderdeel zijn van de Open Research Data Pilot (ORDP). Onderzoekers uit negen vastgestelde vakgebieden moeten hun onderzoeksdata als open data deponeren in een repository. Opting out behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld ter bescherming van de privacy. De onderzoekers zijn bovendien verplicht een Data Management Plan (DMP) in te leveren. Nieuw in deze richtlijnen isdat één DMP voor het hele onderzoeksproject moet worden geschreven en niet meer een DMP per dataset. Ook moeten onderzoekers werken volgens de zogenaamde FAIR data principles, oftewel de data moeten Findable, Accessible, Interoperable and Reusable zijn. De ORDP geldt vanaf 2017 voor alle H2020-projecten.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020