‘Summerschool is een unieke ervaring’

Om de overlevingskansen van families te ontrafelen, duikt Ingrid van Dijk, PhD-student aan de Radboud Universiteit, in historische data.

Bij de vakgroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis in Nijmegen werkt sociologeIngrid van Dijk aan een proefschrift over sterfte in families in de 19e eeuw. Hoe komt het dat in een tijd dat bijna de helft van de kinderen overleed voor het vijfde levensjaar, kindersterfte zich in bepaalde families concentreerde, terwijl anderefamilies dit leed werd bespaard?
“Voor mijn onderzoek gebruik ik het databestand LINKS van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,” vertelt Van Dijk. “Dit bestand bevat de geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes geregistreerd tussen 1812 en 1917 van miljoenen Nederlanders uit de provincies Zeeland, Drenthe, Groningen en Limburg. Deze certificaten zijn aan elkaar gelinkt op basis van de namen van de personen en hiermee zijn familiereconstructies gemaakt.” Met behulp van deze data volgt Van Dijk families door de tijd heen. Ze kijkt met name naar gezinnen met een hoge kinder- en zuigelingensterfte. “Ik bekijk de over­­levingskansen van hun overlevende broertjes en zusjes op de lange termijn, en naar de sterfte in de eventuele volgende generatie.” 

Ingrid van Dijk foto Karin van Dijk

Op het moment is ze vooral bezig met de datacleaning en -preparatie. De familiereconstructies moetenafgemaakt en verbeterd worden, daarnaast maakt ze allerlei demografische variabelen. Van Dijk: “Doordat we werken met hele oude data die destijds ook niet voor dit doel zijn verzameld, weten we relatief weinig over de gezinnen die we volgen. Daardoor kunnen we een aantal interessante kenmerken van mensen helaas niet in het onderzoek betrekken. Ik ga proberen om een aantal ideeën die ik niet kan toetsen op mijn eigen data op buitenlandse datasets te toetsen.”
Opgeleid als kwantitatief socioloog, met een researchmaster in vergelijkend onderzoek heeft Van Dijk al een stevige achtergrond in de statistiek. Toch had ze behoefte aan een update van haar kennis op het gebied van statistische methoden. Hiervoor heeft ze deze zomer cursussen gevolgd bij de ICPSR Summerschool in Ann Arbor, Michigan. Volgens haar ‘een unieke ervaring’ die ze sterk kan aanbevelen aan alle andere (beginnende) wetenschappers. “Met deze methoden hoop ik te kunnen aantonen hoe sterfte zich verspreidde door familienetwerken, en welke karakteristieken een causale invloed uitoefenden op vroege sterfte in families.”
Het promotieonderzoek ‘Death and the family’ maakt deel uit van het NWO-project ‘Genes, Germs and Resources’.
ru.nl/genesandgerms

ICPSR Summerschool

De ICPSR Summerschool is wereldwijd toonaangevend in cursussen op het gebied van kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
Studenten en onderzoekers uit verschillende disciplines en meer dan 40 verschillende landen volgen elke zomer onderwijs in een breed scala aan geavanceerde statistische technieken. 
DANS stelt elk jaar subsidie beschikbaar voor research-masterstudenten en PhD’s om hieraan deel te nemen. Momenteel onderzoekt DANS of deze subsidieregeling kan worden uitgebreid naar soortgelijke summerschools voor andere vakgebieden.