Nieuw dataplatform voor de sociale wetenschappen

Donderdag 27 oktober 2016 wordt in het Centraal Museum te Utrecht het Dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen gelanceerd. Binnen dit platform werken de Nederlandse universiteiten, NWO, CBS, DANS, Rijks­­-kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen om één netwerk met data ten behoeve van de mens- en maatschappijwetenschappen te creëren. Tijdens dit event wordt ook de naam […]

Read more
Gehoord & Bijgewoond (oktober 2016)

Parade van 12 panels in het Trippenhuis Hoe veranderen gedurende de levensloop facetten als inkomen, gezondheid, en normen en waarden? En hoe verhouden deze aspecten zich tot elkaar? Longitudinaal panelonderzoek maakt het mogelijk dit soort vragen te onderzoeken. Donderdag 8 september presenteerden een aantal van de belangrijkste Nederlandse longitudinale panels zich op de jaarbijeenkomst van […]

Read more