Column: Samen leren van data

In de zorg, zeker in de psychiatrie, wordt diagnostiek en behandeling op basis van kennis, ervaring en richtlijnen uit wetenschappelijk onderzoek bedreven. Maar de praktijk wijkt nogal eens af van de bevindingen in het lab.  Zo is er altijd sprake van selectiebias bij onderzoek, zoals het feit dat ernstig zieke, suïcidale of minder wilsbekwame patiënten […]

Read more
Gelezen: Verkenning en optimalisering Nationaal Datalandschap

“Laat duizend bloemen bloeien onder deskundige leiding van een hovenier”. Zo zou je de Verkenning Nationaal Datalandschap kunnen samenvatten. Een projectgroep namens het Nationaal Programma Open Science (NPOS) heeft bij onderzoeksinstellingen en aanbieders van datadiensten – zoals opslag en archivering van data, research softwareontwikkeling en kennisoverdracht inzake FAIR data – geïnventariseerd welke partijen en structuren […]

Read more
IISG-collectie  doorzoekbaar in meerdere talen

Het IISG heeft veel boeken, tijdschriften en archiefmateriaal in latijnse talen en alfabetten, zoals Amhaars, Arabish, Bengali, Farsi en Tamil. Om dat materiaal te catalogiseren, is altijd gebruik­gemaakt van transliteratie – het ‘converteren’ van de niet-westerse karakters naar het westerse alfabet.  Catalogussystemen ondersteunden vroeger alleen het westerse alfabet. Bij transliteratie kan echter veel fout gaan. […]

Read more