Gelezen: The Trouble with Big Data – How Datafication Displaces Cultural Practices

Een van de grootste drijfveren van technologische ontwikkelingen en innovatie is big data. Terwijl de term big data inclusief en alomvattend klinkt, zijn big data-aanpakken vaak selectief en worden bronnen uitgesloten die niet effectief gestructureerd, gerepresenteerd of zelfs gedigitaliseerd kunnen worden. ‘The Trouble with Big Data’ onderzoekt de uitdagingen die onze maatschappij tegemoet gaat met […]

Read more

Dit boek draait om de grote techbedrijven die zich in onze dagelijkse levens nestelen door ‘surveillance’-technologie in social media en apparaten toe te passen. Door het vergaand verzamelen van gebruikersdata proberen bedrijven niet alleen in kaart te brengen hoe mensen zich gedragen, maar ook te voorspellen en uiteindelijk te sturen wat zij doen.

Read more
Gelezen: Verkenning en optimalisering Nationaal Datalandschap

“Laat duizend bloemen bloeien onder deskundige leiding van een hovenier”. Zo zou je de Verkenning Nationaal Datalandschap kunnen samenvatten. Een projectgroep namens het Nationaal Programma Open Science (NPOS) heeft bij onderzoeksinstellingen en aanbieders van datadiensten – zoals opslag en archivering van data, research softwareontwikkeling en kennisoverdracht inzake FAIR data – geïnventariseerd welke partijen en structuren […]

Read more
Gelezen: Recommendations for Services in a FAIR data ecosystem

FAIR data ontstaan en worden gebruikt in een complex wetenschappelijk landschap (FAIR ecosysteem); het omvat ICT-diensten, data stewardship en samenwerking binnen en buiten instellingen en disciplines. Daarbij is de vraag: hoe FAIR-aligned zijn de diensten? Deze vraag hebben de Europese initiatieven FAIRsFAIR, RDA Europe, OpenAIRE, EOSC-hub en FREYA gesteld in een reeks workshoppen. In het […]

Read more
Gelezen: What to keep:  A JISC research data study

Hoe bepaal je welke onderzoeksdata en documentatie het bewaren waard zijn? JISC deed onderzoek naar criteria, obstakels en mogelijke oplossingen. Het goed leesbare rapport is twee­ledig: na een verslag van desk-research, dat ook vier Britse checklists vergelijkt, volgen tien aanbevelingen. Neil Beagrie interviewde hiervoor vertegenwoordigers van kennisinstellingen, repositories, uitgevers en onderzoeksfinanciers. Verfrissend is de aanbeveling […]

Read more
GELEZEN: ESFRI Roadmap

In het najaar van 2018 publiceerde ESFRI, het European Strategic Forum on Research Infrastructures, een nieuw strategisch rapport, met daarin de landschapsanalyse van elk van de zes ESFRI-kennisdomeinen. Voor het SSH-domein (Social & Cultural Innovation) ziet het ESFRI-forum kansen in de verdere ontwikkeling van big-data-analyse in taaltechnologie. Godsdienstwetenschappen en doorontwikkeling van digitale diensten voor open […]

Read more
Plan S: wetenschappelijke artikelen vanaf 2020 Open Access

cOAlition S, een Europese groep van onderzoeksfinanciers, wil dat wetenschappelijk onderzoek dat is betaald met belastinggeld vanaf 2020 gratis beschikbaar komt voor het publiek. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, is een van de partners. Publiceren voor wetenschappers is weliswaar gratis, maar de artikelen verdwijnen vervolgens achter een betaalmuur. Universiteiten moeten veel geld betalen […]

Read more