Gelezen: The Trouble with Big Data – How Datafication Displaces Cultural Practices

Een van de grootste drijfveren van technologische ontwikkelingen en innovatie is big data. Terwijl de term big data inclusief en alomvattend klinkt, zijn big data-aanpakken vaak selectief en worden bronnen uitgesloten die niet effectief gestructureerd, gerepresenteerd of zelfs gedigitaliseerd kunnen worden.

‘The Trouble with Big Data’ onderzoekt de uitdagingen die onze maatschappij tegemoet gaat met big data. Het boek kijkt naar big data vanuit een cultuurperspectief, in plaats van sociale, politieke en economische trends, in de woorden die we gebruiken, de waardes die onze interacties beïnvloeden en de aannames die ons bewegen.

Voortbouwend op onderzoek uitgevoerd binnen het Knowledge Complexity (KPLEX)-­project, waarin DANS een van de partners was, richten de auteurs zich op gebieden zoals data en taal, data en zingeving, data en macht, data en onzichtbaarheid, en aggregatie van big data. Hoe culturele praktijken verdrongen worden maar tegelijkertijd weerstand bieden tegen massale ‘datafication’, kan leerzaam zijn voor de kritische benadering van big data-onderzoek en -innovatie.

Het boek is open access beschikbaar via het Bloomsbury Open Programme, gefinancierd door het Trinity College Dublin, DARIAH-EU en de Euro­pese Commissie.

The Trouble with Big Data – How Datafication Displaces Cultural Practices
Jennifer Edmond, Nicola Horsley, Jörg Lehmann, Mike Priddy
Bloomsbury Academic 2022