Gelezen: Humanities Data Analysis: Case Studies with Python

Humanities Data Analysis: Case Studies with Python van Karsdorp, Kestemont en Riddell biedt de uitkomst voor wie wil investeren om beter bekend te raken met data-analyse met Python.

Door: Lamyk Bekius

Het boek maakt studenten en onderzoekers wegwijs met Python voor de analyse van geesteswetenschappelijk materiaal. Enige voorkennis van Python wordt verondersteld, maar het boek frist de essentiële kennis daarvan wel op in de introductie. In dit hoofdstuk wordt de lezer tevens enthousiast gemaakt door een case study met data van Amerikaanse kookboeken, waarin de mogelijkheden voor de verkenning van data uiteen worden gezet. De introductie is samen met hoofdstukken over inlezen, parsing en manipuleren van verschillende bestandsformaten, het vector space model en analyse van tabelgegevens onderdeel van het eerste deel ‘Data Analysis Essentials’, waarin ook Pandas en NumPy worden geïntroduceerd. Daarop verder bouwend gaat het tweede deel ‘Advanced Data Analysis’ aan de hand van casussen in op respectievelijk beschrijvende statistiek, kansrekening, geospatiale analyse, stylometrie (specifiek auteursherkenning) en topic modeling. Het boek geeft niet alleen uitleg over code en statistiek, maar ook achtergrondinformatie en interpretatie van de data, en good practices in data-analyse. Door de intensieve onderdompeling in data-analyse met Python is het boek een uitstekend uitgangspunt aan de slag te gaan met eigen data.

Humanities Data Analysis: Case Studies with Python
Folgert Karsdorp, Mike Kestemont en Allen Riddell
Princeton University Press 2021