Het potentieel van benchmarks

Sociale wetenschappers hebben veel methoden om hun theorieën te testen, maar hoe weet je welke de beste is? Het ODISSEI Social Science benchmarking team verkent nieuwe manieren om te vergelijken. Door Paulina Pankowska Sociale wetenschappers willen de maatschappij verklaren. Voor elk sociaal fenomeen hebben ze veel theorieën ontwikkeld om sociale mechanismen uit te leggen. Traditioneel […]

Read more
Nederlands platform voor deelnemerswerving: Panl

Het online werven van deel­nemers voor onderzoek in Nederland is lastig. Daarom ontwikkelen onderzoekers momenteel het deelnemers­wervingsplatform Panl.  Er zijn verschillende internationale platforms waarop wetenschappers deelnemers voor onderzoek kunnen werven. De internationale focus is lastig voor onderzoek waarvoor kennis van Nederlandse taal of cultuur nodig is. Daarom wordt Panl ontwikkeld: een platform voor onderzoekers in […]

Read more

De nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen, ODISSEI, biedt onderzoekers veel mogelijkheden. ODISSEI ondersteunt onderzoekers bij ontwikkeling van innovatief computationeel onderzoek, voorbereiding van grantaanvragen (van NWO of Europese grants zoals ERC) en financiert datatoegang via beurzen en kor­tingen. Nog niet alle onderzoekers die werken bij organisaties die aan ODISSEI deelnemen zijn bekend met alle mogelijkheden. Leden […]

Read more

ODISSEI, de nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen, wil wetenschappers ondersteunen om de grenzen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te verleggen. ODISSEI-ondersteuning is daarom beschikbaar voor onderzoekers die werken aan beursaanvragen voor NWO of op Europees niveau. De infrastructuur biedt met partners faciliteiten die kunnen  helpen om de beursaanvragen te ver­beteren, wat een relatief voordeel kan bieden in […]

Read more

Dit boek draait om de grote techbedrijven die zich in onze dagelijkse levens nestelen door ‘surveillance’-technologie in social media en apparaten toe te passen. Door het vergaand verzamelen van gebruikersdata proberen bedrijven niet alleen in kaart te brengen hoe mensen zich gedragen, maar ook te voorspellen en uiteindelijk te sturen wat zij doen.

Read more