Nederlands platform voor deelnemerswerving: Panl

Het online werven van deel­nemers voor onderzoek in Nederland is lastig. Daarom ontwikkelen onderzoekers momenteel het deelnemers­wervingsplatform Panl. 

Er zijn verschillende internationale platforms waarop wetenschappers deelnemers voor onderzoek kunnen werven. De internationale focus is lastig voor onderzoek waarvoor kennis van Nederlandse taal of cultuur nodig is. Daarom wordt Panl ontwikkeld: een platform voor onderzoekers in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen om in contact te komen met mensen die deel willen nemen aan onderzoek. Het project kreeg financiering van het Platform Digitale Infrastructuur SSH. 

Projectleider Martin Tanis (Vrije Universiteit) licht de werking van Panl toe: “Het moet een ontmoetingsplaats worden waar onderzoekers hun onderzoeken kunnen publiceren, zodat mensen kunnen kiezen hieraan deel te nemen. Dit kan gaan om experimenten of vragenlijsten, maar ook om annotaties van teksten of bijdragen aan de ontwikkeling van algoritmes.”

Credits: Eyra Leap B.V.

Volop in ontwikkeling

Het platform Panl zorgt voor de randvoorwaarden om deelnemers te werven: het biedt de infrastructuur om deelnemers te vinden, contact te houden en hen te vergoeden voor hun deelname. Deze vergoeding kan via het platform ook eenvoudig worden gedoneerd aan een goed doel, als je dat zou willen. Het daadwerkelijke onderzoek wordt uiteindelijk niet op Panl zelf uitgevoerd. Zaken als dataverwerkingsovereenkomsten blijven dus vallen onder de verantwoordelijkheid van de onderzoeker en de instelling daarvan.

Panl is nog in ontwikkeling. Aan de Vrije Universiteit loopt op dit moment een grote pilot in samenwerking met studenten. In de loop van 2023 zal Panl ook voor onderzoekers beschikbaar zijn. “We hopen dat we in de komende maanden zowel onderzoekers weten te bereiken die deelnemers willen werven via het platform, als mensen die deel willen nemen aan onderzoek. Panl biedt geen representatieve steekproef van deelnemers, maar we hopen wel een brede afspiegeling van de Nederlandse samenleving te bereiken.”

Toegankelijk voor wetenschappers

In de toekomst zal Panl deels worden gefinancierd door een bijdrage van onderzoekers die er gebruik van maken. “Maar omdat het platform alleen voor de wetenschap is bedoeld willen we de kosten zo laag mogelijk houden. Commerciële onderzoekers kunnen veel grotere vergoedingen aan deelnemers bieden. Wij willen juist graag dat het werven van deelnemers toegankelijk is voor wetenschappelijke onderzoekers. Panl is niet alleen door wetenschappers, maar vooral ook voor wetenschappers gebouwd.”

Kom meer te weten over Panl.