FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

De FAIR Expertise Hub die wordt ontwikkeld met financiering van PDI-SSH, heeft als doel om dataverstrekkers te helpen hun data meer FAIR te maken. 

Het is voor wetenschappers steeds gebruikelijker om met datasets te werken die oorspronkelijk niet zijn bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld administratieve data en media content. Hoewel dit bronnen zijn voor nieuwe inzichten, ontbreekt vaak gepaste documentatie en informatie over de manier waarop de datasets zijn gecreëerd. Dit maakt het werk voor onderzoekers lastiger en in sommige gevallen ook minder betrouwbaar. Het project ‘Building a FAIR Expertise Hub for the social sciences’, dat recent financiering heeft ontvangen van het Platform Di­gitale Infrastructuur Social Science & Humanities (PDI-SSH), wil dataverstrekkers in de sociale wetenschappen ondersteunen om het FAIR-­gehalte (vindbaar-, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid) van hun data te verbeteren.

Transparant

Het doel van de FAIR principes is om de transparantie en herbruikbaarheid te vergroten. “Dit klinkt misschien abstract, maar het heeft praktische implicaties,” licht Angelica Maineri, de projectmanager van de FAIR Expertise Hub, toe. “Volgens de FAIR principes zou je bijvoorbeeld datasets moeten labelen met een ‘globally unique and persistent identifier’, dus een unieke volgorde van alfanumerieke karakters die zijn toegekend aan een specifiek digitaal object. Dit maakt het mogelijk om de herkomst van een dataset te verifiëren of om te achterhalen in welke publicaties een bepaalde dataset is gebruikt.” 

Implementatie van de richtlijnen is niet altijd eenvoudig, stelt Maineri: “Aan de ene kant zijn de bestaande middelen om aan de FAIR principes te voldoen niet ver genoeg ontwikkeld om breed te worden toegepast. Aan de andere kant is het ook moeilijk voor dataverstrekkers om de meest passende ondersteuningsmiddelen te kiezen aangezien er veel mogelijkheden zijn. In dit gefragmenteerde landschap wil de FAIR Expertise Hub dataverstrekkers ondersteunen die FAIR principes willen implementeren.” 

Aanbevelingen

De FAIR Expertise Hub wil praktische en gepaste aanbevelingen geven om een strategie te ontwikkelen en te implementeren. Daarom zullen projectleden binnenkort gesprekken voeren met stakeholders in het Nederlandse sociale datalandschap, om lacunes en wensen te identifi­ceren. “Hoewel de FAIR Expertise Hub primair zich tot de data­verstrekkers zal richten, zullen de voordelen veel verder strekken. Het FAIR maken van databronnen opent nieuwe mogelijkheden voor onderzoek, wat uiteindelijk bijdraagt aan een beter begrip van de maatschappij”, sluit Maineri af. 

Als je ideeën wil uitwisselen of wil bespreken hoe de FAIR Expertise Hub je kan helpen om een FAIR implementatiestrategie te ontwikkelen, neem dan contact op met Angelica Maineri.

PDI-SSH gefinancierde projecten van 2021.

Credits: Scott Graham op Unsplash