E-data & Research is het blad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. We schrijven over recente ontwikkelingen, onderzoeken en bevindingen in dataverzameling en onderzoek. We zijn er voor onderzoekers en dataprofessionals en iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en (her)gebruik van digitale onderzoeksgegevens.

E-data & Research verschijnt in oktober, februari en juni per post. Onze artikelen zijn ook via www.edata.nl beschikbaar en het is mogelijk een mail te ontvangen met een link naar de nieuwste E-data.

Wilt u meeschrijven aan E-data?

Nieuwe stakeholders zijn altijd welkom! Als stakeholder mag u meebeslissen over en meeschrijven met de artikelen die in E-data worden gepubliceerd. Hierdoor wordt ook uw netwerk en wetenschappelijk bereik uitgebreid.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden als stakeholder? Neem dan contact met ons op via edata@dans.knaw.nl