Op 19 april vond de tweede CBS – ODISSEI Microdata Meeting online plaats. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de nationale onderzoeksinfrastructuur ODISSEI organiseren sinds kort dergelijke bijeenkomsten om een podium te bieden aan innovatief onderzoek en methodologische ontwikkelingen met behulp van CBS-microdata.

De bijeenkomsten zijn open voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van administratieve data in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Op deze bijeenkomst presenteerde Jan Mol over een CBS-project dat de sociaaleconomische status scores (SES) heeft berekend voor wijkenen buurten in alle gemeenten inNederland. Mol, project-leider bij CBS bij het team Gezondheid & Zorg en leider van het SES-project, ging in deze lezing in op de databronnen die zijn gebruikt en de methode die is gehanteerd om de SES-score te berekenen. 

Bij de berekening van de scores is gebruik gemaakt van data van huishoudens wat betreft welvaart (zowel inkomen als vermogen), het hoogste opleidingsniveau binnen een huishouden, en recente arbeidsparticipatie van particuliere huishoudens. Omdat naar Welvaart, Opleiding en Arbeidsparticipatie is gekeken, terwijl natuurlijk meer zaken invloed hebben op de sociaaleconomische status van mensen, worden de scores specifieker SES-WOA scores genoemd. De resultaten van de berekeningen wat betreft de jaren 2014-2019 worden gepubliceerd in de online databank StatLine. Er komt ook in de beveiligde Remote Access omgeving van CBS een microdatabestand beschikbaar met de scores. Daarom gebruikte Mol deze lezing ook om toe te lichten hoe de scores gebruikt kunnen worden in verschillende soorten onderzoek in de beveiligde omgeving. 

Waar de afgelopen Microdata Meetings zich hebben gericht op onderzoek en microdatabestanden, zal in de toekomst ook bijeenkomsten worden georganiseerd waar praktische aspecten van het werken in de CBS Remote Access omgeving aan bod komen, zoals efficiënt programmeren. Klik hier voor meer informatie.