Gehoord en bijgewoond: DANS Data Trail – Data Management Tools for Archaeologists

Op dinsdag 29 maart vond de vierde editie van de DANS Data Trail plaats, ditmaal in het teken van het ARIADNEplus project en de data management tools die dit project biedt voor archeologen. De workshop was opengesteld voor inter­nationaal publiek en werd goed bezocht (89 deelnemers). Door: Maaike Verburg

Na het welkom door Ellen Leenarts (DANS) werd er een korte introductie van het project gegeven door Hella Hollander (DANS). ARIADNE­plus is het vervolg van het ARIADNE project, dat door het creëren van een doorzoekbare catalogus van datasets archeologische onderzoekers helpt om het ‘doolhof’ van data en archieven te navigeren. Aan de catalogus is ook een overzicht van diensten toegevoegd, waarin alle tools en hulpmiddelen uit het project te vinden zijn. In deze Data Trail workshop werd het pakket aan tools belicht die ontwikkeld zijn om archeologen te helpen die een data management plan willen (of moeten) maken.

Credits: DANS

De online tool bestaat uit drie modules: een protocol voor archeologisch data management, een template voor onderzoekers voor het maken van een data management plan met archeologische data, en een template gericht op de Horizon Europe data management plan richtlijnen. Deze tools werden in de workshop belicht door Peter Doorn (DANS) en Paola Ronzino (PIN, projectleider ARIADNEplus). Hierna konden deelnemers in aparte groepen de eerste twee tools bekijken en hun ervaringen delen. Ook beantwoordden Peter en Paola vragen van de deelnemers in de documenten.

Er werd erg enthousiast op de tools gereageerd. Deelnemers maakten suggesties over de uitbreiding van de aangeboden hulp in de tool en opties voor het exporteren van de uitkomsten. De documenten bleven voor langere tijd open om deelnemers de kans te geven meer uitgebreide feedback te geven. Daarnaast werden de deelnemers uitgenodigd om een evaluatie­formulier in te vullen. Al met al was de workshop zeer nuttig voor het laten kennismaken met en verder verrijken van de verschillende tools. Deze Data Trail is terug te kijken via onderstaande video: